Krožišče DORC I. in II faza / most čez Dovški potok

Obseg del: preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela

Leto izgradnje: 2017