Rekonstrukcija ceste R3-667/1385 Šmarjeta-Šmarješke toplice, I. etapa

Obseg del: cesta, ureditev brežine, hodnik za pešce, oporni zidovi, kolesarska steza, prepusti, komunalni vodi, javna razsvetljava