Preureditev dveh montažnih v fiksna krožišča na mostu čez Savo v Krškem.

Obseg del: ureditev križišč (predela, zemeljska dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, GO dela, dilatacije, oprema cest), cestna razsvetljava, arhitekturni elementi

Leto izgradnje: 2018