Izvedba zaključnih ureditev, protipoplavni zid

Investitor: Infra, d. o. o. 

Leto izgradnje: 2017