Kdo so uporabniki in hkrati plačniki smetarine?

Vsi povzročitelji, ki stalno ali občasno živijo na območju, kjer je urejeno redno zbiranje in odvoz odpadkov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

 

Kako lahko zamenjate posode za odpadke?

  • z izpolnjeno vlogo preko e-obrazca na tej povezavi,
  • s pisno vlogo ali
  • po telefonu na 07/48 17 278 ali 07/48 17 276.

Uporabnik lahko zaprosi za zamenjavo posode zaradi dotrajanosti ali pa zaradi zamenjave skupinske posode za individualno.

Posode menjamo glede na število članov gospodinjstva:
– 1–3 osebe = 120 l posoda,
– 4 ali več oseb = 240 l posoda.

Doplačilo stranke pri zamenjavi posod ni potrebno, vendar tudi ne vračamo denarja, če gre za zamenjavo večje posode za manjšo.

 Zamenjava skupinske posode

Ker postopoma zamenjujemo skupinske posode z individualnimi, se v primeru zamenjave pošlje vsem uporabnikom (razen pri blokih) obvestilo o datumu zamenjave. Uporabnikom se dostavijo manjše posode, glede na število članov v posameznem gospodinjstvu.

Zakaj mi niso pobrali črne vreče za smeti?

Ker morajo biti skladno z določili odloka vsi odpadki v tipiziranih posodah. Izjemoma se lahko večja količina odpadkov odloži v posebne zelene vrečke z napisom Kostak. Kupite jih lahko v prostorih družbe Kostak, d. d. (upravna stavba).

Kdo je dolžen vzdrževati čistočo pri posodah?

Uporabnik je dolžan na lokacijah posod za mešane odpadke sam skrbeti za urejenost, na ekoloških otokih pa izvajalec torej družba Kostak, d. d.

Ali smemo polniti posodo tako, da pokrov ni zaprt?

NE. Pokrov na posodi mora biti obvezno zaprt. V kolikor posoda ni dovolj velika, se stranko najprej samo opozori, nadalje pa se napiše prijava pristojnim inšpekcijskim službam oziroma komunalnemu nadzorniku.

Kaj je ločeno zbiranje odpadkov in kateri odpadki se zbirajo ločeno?

Ločeno zbiranje je ločevanje odpadkov na izvoru nastanka v gospodinjstvu, ter odlaganje v posamezne namenske posode na ekoloških otokih oziroma zbiralnicah. Ločeno se zbirajo tisti odpadki, ki jih lahko recikliramo in ponovno uporabimo, in sicer papir, steklo, embalaža (plastenke, pločevinke, sestavljena embalaža (tetrapak)), biološki in ostali odpadki.

Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov? 

Enkrat letno imajo vsa gospodinjstva v občini Krško in občini Kostanjevica na Krki možnost naročila odvoza kosovnih odpadkov brezplačno, vendar ne več kot 3 m3.

  • V kolikor naročate kosovne odpadke za več gospodinjstev skupaj, dostavimo 5 m3 kontejner (potrebujemo vsaj 5 naročnikov in njihove podatke).
  • Gospodinjstva v stanovanjskih blokih, po skupnem dogovoru z vsemi stanovalci, naročilo posredujete upravitelju stanovanjskega bloka, s katerim dogovorite odvoz. Velja omejitev glede količine (3 m3 na gospodinjstvo). V kolikor bodo med kosovnimi odpadki tudi drugi odpadki, ki tja ne sodijo: odslužena vozila in njihovi deli, gradbeni odpadki, avtomobilske gume, akumulatorji, zeleni odpadki,… jih posebej obračunamo in razdelimo med vsa gospodinjstva v stanovanjskem bloku.
  • Na osnovi predhodno pripravljene ponudbe izvedemo tudi storitev izpraznitve kosovnih odpadkov s stanovanjskih objektov (višina tovrstnega stroška se oceni po individualnem ogledu posamezne lokacije).

Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov lahko oddate s tem elektronskim obrazcem in na telefonskih številkah 07 48 17 278 ali 07 48 17 276, med ponedeljkom in petkom, od 7. do 15. ure;

Ob naročilu boste prejeli dodatne informacije oziroma navodila glede odvoza. Odvoz bo predvidoma realiziran v 14. dneh od dneva naročila. O točnem datumu in času vas telefonsko obvestimo.

Kaj sodi k nevarnim odpadkom in kdaj se zbirajo?

Nevarni odpadki so: baterije, akumulatorji, škropiva, zdravila, olja, čistila in kozmetika, ostanki lakov in barv. Nevarne odpadke od leta 2018 zbiramo dvakrat letno, spomladi in v jeseni. O natančnem datumu zbiranja uporabnike in o poteku akcije obveščamo na zadnji strani računov za obračun komunalnih storitev. Pri oddaji nevarnih odpadkov ni potrebno nikakršno plačilo, ker je ravnanje z nevarnimi odpadki všteto v smetarino. Ob tem velja opozorilo, da sprejemamo zgolj nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih. Obrtniki ali podjetja, pri katerih nastajajo nevarni odpadki kot posledica opravljanja dejavnosti, morajo sama poskrbeti za tovrstni odpad.