Obnavljamo, urejamo in čistimo drugo največje cestno omrežje v Sloveniji, ki zajema 800 kilometrov občinskih cest, 70 km pločnikov, 65.000 m2 ostalih prometnih in javnih površin ter 2.800 prometnih znakov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

Dejavnost opravljamo v skladu s koncesijskima pogodbama, odloki o občinskih javnih cestah, odloki o kategorizacijah cest in v skladu s pogodbami o rednem vzdrževanju občinskih cest.

Letno vzdrževanje občinskih cest obsega:

 • pregledniško službo
 • čiščenje vozišča, muld in jaškov
 • košnja trave ob cestišču
 • obrezovanje drevja in grmovja
 • popravilo bankin
 • krpanje udarnih jam
 • popravilo makadamskih vozišč
 • intervencijski ukrepi
 • pobiranje smeti, praznjenje košev za smeti

V občini Krško je 714 km kategoriziranih občinskih cest, od katerih je:

 • 207 km lokalnih cest (LC)
 • 11 km zbirnih cest (LZ)
 • 25 km krajevnih cest (LK
 • 235 km javnih poti 1. reda (JP1) in
 • 236 km javnih poti 2. reda (JP2)

V občini Kostanjevica na Krki je 72 km kategoriziranih občinskih cest, od katerih je:

 • 21 km lokalnih cest (LC)
 • 0,5 km zbirnih cest (LZ)
 • 0,8 km krajevnih cest (LK) in
 • 50 km javnih poti (JP)

Kot koncesionarji smo v občini Krško dolžni vzdrževati 478 km kategoriziranih cest (LC, LZ, LK in JP1), medtem ko je za vzdrževanje JP2 zadolžena posamezna krajevna skupnost. V občini Kostanjevica na Krki vzdržujemo 72 km kategoriziranih cest.

Z Odlokom o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah je določeno cestno telo, ki sega 1,5 m od roba cestišča oz. bankine, ki je namenjen nemoteni postavitvi prometne signalizacije, odpluženemu snegu s cestišča v zimskem času. V tem pasu ne sme biti ovirana košnja, obrezovanje in vse ostale aktivnosti vzdrževalnih del, ki jih opravljamo kot vzdrževalci cest.

Kontaktna oseba za vzdrževanje občinskih javni cest je Andrej Baškovič
T: 07 48 17 285 ali 041 671 484
 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.