Obveščamo vas o postavitvi polovične zapore na cesti LC 191101-Rožno-Presladol. Zapora bo potekala 31. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na cestišču. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191091 Videm - Brestanica. Zapora bo potekala od 30. 7. 2020 do 31. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na cestišču. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti LC 191091 Videm - Brestanica. Zapora bo potekala od 28. 7. 2020 do 30. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na cestišču. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti 193261 Tomšičeva cesta-Cesta 1. maja (Senovo). Zapora bo potekala od 22. 7. 2020 do 24. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na vodovodnem omrežju. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti LC 191131 Zms-Zalog-D. Zapora bo potekala od 21. 7. 2020 do 24. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na cestišču. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 693995 Pod goro, JP 693882 Veniše-Levi odcep. Zapora bo potekala od 17. 7. 2020 do 24. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na cestišču. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti LC 191291 Brestanica-Košen Vrh-Brezje. Zapora bo potekala od 17. 7. 2020 do 24. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na cestišču. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 691441 Pešpot na Senovem. Zapora bo potekala od 14. 7. 2020 do 21. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na mostičku. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti 693531 Brod. Zapora bo potekala od 2. 7. 2020 do 8. 7. 2020. Vzrok za zaporo so arheološka izkopavanja. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 693995 Pod Goro. Zapora bo potekala od 1. 7. 2020 do 10. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na infrastrukturi. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas (v naselju Oštrc). Zapora bo potekala 11. 6. 2020 od 8.00 do 12.00 ure. Vzrok za zaporo je delo na vodovodnem omrežju. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti Lk 192621 Ilije Gregoriča v Krškem. Zapora bo potekala od 5. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Vzrok za zaporo je izdelava podpornega zidu. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191081 Videm-Bučerca-Sremič-Videm. Zapora bo potekala od 1. 6. 2020 do 3. 7. 2020. Vzrok za zaporo je sanacija usada. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti LK 192055 CKŽ. Zapora bo potekala od 1. 6. 2020 do 13. 6. 2020. Vzrok za zaporo je izdelava cestnega priključka. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne kratkotrajne zapore na cesti 692572 Sotelsko-Kuzmanovič-Sremič. Zapora bo potekala 30. 5. 2020. Vzrok za zaporo so dela na cestišču. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti LK 192055 CKŽ. Zapora bo potekala od 21. 5. 2020 do 13. 6. 2020. Vzrok za zaporo je izdelava cestnega priključka. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore pločnika in cestišča LC 191331 Bivša državna cesta. Zapora bo potekala od 21. 5. 2020 do 31. 5. 2020. Vzrok za zaporo je delo na ostrešju. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne občasne zapore na cesti Kolesarska steza in dovozna pot v TEB Brestanica. Zapora bo potekala od 20. 5. 2020 do 10. 8. 2020. Vzrok za zaporo so dela v TEB Brestanica. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne občasne zapore na cesti LK 192191 Kovinarska ulica. Zapora bo potekala od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020. Vzrok za zaporo so dela v na gradbišči. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti Kolesarska steza in dovozna pot v TEB Brestanica. Zapora bo potekala od 11. 5. 2020 do 20. 5. 2020. Vzrok za zaporo so dela v TEB Brestanica. ....