Obveščamo vas, da bomo v soboto 14.12.2019 ob 6.00, izvedli popolno zaporo na lokalni mestni cesti LK 192051 Cesta krških žrtev (od Pivnice Apolon do Hočevarjevega trga), LK 192541 Šoferska ulica v dolžini 25m, LK 192061 Dalmatinova ulica v dolžini 160m in javni poti JP 692483 CKŽ, zaradi izvedbe prireditve »Praznični vikend v starem mestnem jedru Krškega 2019«. Zapora bo trajala do n....

Obveščamo vas, da bomo v petek 13.12.2019 izvedli delno zaporo na lokalni krajevni cesti LK 192581 Tovarniška ulica (mimo PGE), popolno zaporo pločnika in dela parkirišč, zaradi izvajanja gradbenih del na Gasilskem domu PGE Krško. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas, da smo danes 5.12.2019 izvedli interventno polovično zaporo na lokalni zbirni cesti LC 191081 Sremiška cesta, zaradi okvare na vodovodu. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije. ....

Obveščamo vas, da bomo v soboto 30.11.2019 izvedli popolno zaporo na lokalni zbirni cesti LZ 193221 Bohoričeva ulica, v dolžini 50m, zaradi izvedbe prireditve. Zapora bo trajala od 15. ure dalje. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil prirediteljev. ....

Obveščamo vas, da bomo danes 25.11.2019 izvedli interventno delno zaporo na lokalni zbirni cesti LZ 193221 Bohoričeva ulica, pri objektu Cesta krških žrtev 61. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije. ....

Obveščamo vas, da bomo v torek 26.11.2019 izvedli delno zaporo na lokalni cesti LC 191251 Kostanjevica – Ivanjše – V. Vodenice – V. Ban in LC 191261 grad – Orehovec (pri gradu Kostanjevica), zaradi gradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja. Zapora se bo izvajala občasno, glede na dinamiko del. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas, da bomo v četrtek 21.11.2019 izvedli popolno zaporo na cesti JP 692571 odcep Sotelsko, zaradi sanacije usada. Zapora je predvidena do 15.12.2019. Interventnim vozilom je prevoznost omogočena ves čas zapore. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas, da smo v četrtek 24.10.2019 izvedli interventno popolno zaporo na cesti 192831-Sejmiška ulica, Zaradi saniranja vozišča. Zapora bo trajala predvidoma 3 dni. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek 28.10.2019 izvedli popolno zaporo na kategorizirani javni poti JP 692476 Narpel – ulica (od Narpel 35 naprej), zaradi asfaltacije. Zapora bo trajala predvidoma 1 dan. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas, da bomo v petek 25.10.2019 izvedli popolno zaporo kategorizirane javne poti JP 692141 Odcep Hictaler, zaradi sanacije vdora vozišča v dolžini 50m. Cesta bo zaprta predvidoma do 15.11.2019. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas, da bomo v torek 22.10.2019 izvedli popolno zaporo na cesti LC 191221 Kostanjevica – Črneča vas – Prušnja vas, zaradi asfaltacije vozišča. Zapora bo trajala predvidoma 1 dan. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. Zaradi tehnologije dela se zapora podaljša še za en dan. Hvala za razumevanje.  ....

Obveščamo vas, da bomo dne 21.10.2019 izvedli interventno polovično zaporo na 191141-Leskovec-Velika vas, Ulica mladinskih delovnih brigad, zaradi nujnih vzdrževalnih del. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del.  ....

Obveščamo vas, da bomo v soboto 19.10.2019 izvedli popolno zaporo dela občinske lokalne ceste LC 191332 Stara državna cesta II – Oražnova ulica, od Kmečkega hrama do Mestne tržnice, zaradi izvedbe prireditve. Zapora bo trajala med 14. in 19. uro. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil prirediteljev. ....

Obveščamo vas, da bomo v torek 8.10.2019 izvedli popolno zaporo ceste LK 192453 Rozmanova ulica III, zaradi gradbenih del v vozišču. Zapora je predvidena do 20.12.2019. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

V petek, 5. oktobra, bo zaradi obnove cestišča od 7. ure naprej do zaključka del popolna zapora ceste na Golek. Zapora bo na odseku od leskovškega gradu do prvega križišča. Obvoz je možen preko Volovnika, Trške gore ali Kobil. ....

Obveščamo vas, da bomo dne 2.10.2019 izvedli popolno zaporo na 692471-Narpelj-Trška gora-Narpel obnove cestišča. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas, da bomo dne 2.10.2019 izvedli polovično zaporo na  191171-Les.-Gol.-V.Trn-m.Br.-P obnove cestišča.Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas, da bomo dne 4.10.2019 izvedli popolno zaporo na  191171-Les.-Gol.-V.Trn-m.Br.-P.  obnove  cestišča. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas, da bomo v petek 27.9.2019. (ob 18. uri) izvedli popolno zaporo cest LK 192051 Cesta krških žrtev (od Pivnice Apolon do Hočevarjevega trga), LK 192541 Šoferska ulica, LK 192061 Dalmatinova ulica, LK 192091 Gasilska ulica in JP 692483, zaradi izvedbe prireditve Mladinski kulturni festival 2019. Zapora bo trajala do nedelje 29.9.2019 (do 5. ure). Prosimo za upoštevanje začasne....

Obveščamo vas, da bomo v petek 27.9.2019 izvedli popolno zaporo na cesti JP 692476 Narpel ulice 1, zaradi izvedbe plinskega priključka. Zapora bo trajala 1 dan. ....