Obveščamo vas o postavitvi popolne interventne zapore v Krškem, na cesti LK 192131 Humekova ulica, na odseku, ki je označen na grafičnem prikazu.  Zapora traja med 4. 10. 2018 in 5. 10. 2018. Vzrok za zaporo so dela na optičnem omrežju, obvoz ni predviden. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne in delne zapore na naslednjih cestah v občini Kostanjevica na Krki: LK 193280 Hmeljska cesta, 193500 Gorjupova cesta, 193510 Hmeljska cesta, JP 693180 Gorjupova-Ljubljanska cesta, 693310 Hmeljska cesta. Zapora traja med 1. 10. 2018 in 8. 10. 2018. Vzrok za zaporo je preplastitev vozišča, obvoz ni predviden.     ....

Obveščamo vas o postavitvi polovične zapore na cesti LC 191332 Stara državna cesta, na Kambičevem trgu 5 (Kostanjevica na Krki), ki bo med 3. in 5. 10. 2018. Vzrok za zaporo je delo na strehi, obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne interventne zapore na cesti LK 192057 CKŽ, na odsekih, označenih na grafičnem prikazu.  Zapora traja med 25. 9. 2018 in 28. 9. 2018.  Vzrok za zaporo so dela na optičnem omrežju, obvoz ni predviden.  ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LK 192061 Dalmatinova ulica, na naslovu Dalmatinova 1, ki bo med 24. 9. 2018 in 5. 10. 2018.  Vzrok za zaporo so dela na strehi, obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LK 192051 CKŽ, Od picerije Fontana do Hočevarjevega trga, ki bo 28. 9. 2018 od 18. ure do 29. 9. 2018  do 5. ure. Vzrok za zaporo je dogodek Mladinski kulturni festival, obvoz ni predviden.   ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LK 192051 CKŽ, Od gostilne Murko do Hočevarjevega trga, ki bo 21. 9. 2018, med 8. in 12. uro.  Vzrok za zaporo je dogodek Dan brez avtomobila, obvoz ni predviden. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191161 Podulce-Zabukovje-Dolenje Radulje, 18. in 19. 10. 2018.  Vzrok za zaporo so dela na vodovodnem omrežju, obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o postavitvi delne interventne zapore na cesti JP 693781OŠ–Špica, med 14. in 17. 9. 2018. Vzrok za zaporo so dela na optičnem omrežju, obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o postavitvi delne interventne zapore na cesti JP 693811 Žadovinek-Sava, med 11. 9. 2018 in 14. 9. 2018.  Vzrok za zaporo so dela na cestišču, obvoz ni predviden.   ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191251 Kostanjevica-Veliki Ban, v naselju Velike Vodenice, ki bo med 13. 9. 2018 in 21. 9. 2018.  Vzrok za zaporo so nujna vzdrževalna dela, obvoz ni predviden.  ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 693131 Kočarija-Male Vodenice, v naselju Male Vodenice, ki bo med 13. 9. 2018 in 21. 9. 2018.  Vzrok za zaporo so nujna vzdrževalna dela, obvoz ni predviden.  ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 692652 Trška gora - odcep Puntar, med 11. 9. 2018 in 14. 9. 2018. Zapora bo na odseku, ki je označen na skici. Vzrok za zaporo je izgradnja kanalizacije, obvoz ni predviden.  ....

Obveščamo vas o postavitvi delne interventne zapore na cesti LC 191051 Armeško-Loke, LC 191071 Mali Kamen-Loke, JP 691741 Črete, JP 692151 Loke, ki bo 7. 9 2018. Vzrok za zaporo je siliranje koruze ob cestišču. Obvoz ni predviden.  ....

Obveščamo vas o postavitvi delne interventne zapore (zapora parkirišč) na cesti LK 192051 CKŽ, pri hišni številki CKŽ 11 (parkirišče). Zapora traja 7. in 8. 9. 2018.  Vzrok za zaporo je čiščenje stavbe, obvoz ni predviden.  ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 692602 Gornje Pijavško-odcep 3, JP 692601 Gornje Pijavško-odcep 4, med 5. 9. 2018 in 15. 10. 2018.  Odsek zapore je označen na skici. Vzrok za zaporo so dela na kanalizacijskem omrežju, obvoz ni predviden.  ....

Obveščamo vas o postavitvi delne interventne zapore na cesti LK 192181 Kolodvorska ulica pri železniški postaji, med 15. in 16. 9. 2018. Vzrok za zaporo so dela na kanalizacijskem omrežju, obvoz ni predviden.   ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na občinski cesti LK 192 058 CKŽ in KJ 969401, pri stadionu Matije Gubca, ki bo od 8. 9. 2018 od 12. do 9. 9. 2018 do 1. ure. Vzrok zapore je prireditev, obvoz ni predviden.   ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191181 Srednje Pijavško-Ženje, na odseku, ki je označen na grafičnem prikazu.  Trajanje zapore je med 26. 8. 2018 in 6. 10. 2018. Vzrok za zaporo je izgradnja čistilne naprave. Obvoz ni predviden.  ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191161 Podulce-Zabukovje-Dolenje Radulje v času med 1. 8. 2018 in 30. 9. 2018. Cesta bo zaprta na odseku, ki je označen na grafičnem prikazu. Vzrok za zaporo je obnova vodovoda, obvoz ni predviden.    ....