Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti JP 693781 OŠ-Špica, JP 693731 Veliki podlog-Velika vas, LC 191142 Velika vas-Veliki Podlog-Hrastje. Zapora bo potekala od 13. 7. 2020 do 31. 8. 2020. Vzrok za zaporo je izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture.