Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cestiJP 692301 Zakšek-Libenšek-Pribovšek-Zorko, JP 694912 Gora-Straža-Strmo rebro, JP 692487 Odcep Bračun, JP 692471 Narpelj-Trška Gora-Narpelj, LC 191151 Leskovec-Senuše-Veliki Trn. Zapora bo potekala od 27. 7. 2020 do 30. 9. 2020. Vzrok za zaporo so dela na vodovodnem omrežju.