Cesta: JP 691 003 Pot na Arnes Senovo

Vrsta zapore: popolna

Odsek: označeno na grafičnem delu spodaj 

Trajanje zapore: od 25. 1. 2023 do 15. 4. 2023

Vzrok za zaporo: izvedba gradbenih del 

Obvoz: ni predviden