Cesta: JP 693453 Obvozna pot Šutna 

Vrsta zapore: popolna

Odsek: označeno na grafičnem delu spodaj 

Trajanje zapore: od 24. 1. 2023 dalje 

Vzrok za zaporo: neprevozna cesta 

Obvoz: ni predviden