Cesta: JP 691571 Rožno-Peč-Bobnič

Vrsta zapore: popolna

Odsek: označeno na grafičnem delu spodaj 

Trajanje zapore: od 20. 3. 2023  do 30. 4. 2023  

Vzrok za zaporo: izvedba gradbenih del 

Obvoz: ni predviden