Zimska služba omogoča prevoznost cest in javnih površin v času zimskih razmer. V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba je namenjena zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi in prioritetami izvajanja, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko–klimatske razmere in krajevne potrebe.

Glavni dežurni telefon za celotno zimsko vzdrževanje: 041 671 484.

Na območju občine Krško je izvajanje zimske službe urejeno s Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe in je razdeljeno na štiri območja, na katerih dela izvajajo naslednji izvajalci:

1. območje: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol, KS Koprivnica:

KOSTAK GIP, d. o. o.:  – dežurni telefon: 041 364 312

KS Senovo

POŽUN, d. o. o. – dežurni telefon: 041 739 485

2. območje: KS Krško – levi breg, KS Zdole, KS Dolenja vas, KS Sp. Stari Grad-Sp. Libna:

KOSTAK, d. d. – dežurni telefon: 041 671 484

3. območje: KS Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka, KS Veliki Podlog, KS Krško polje, KS Veliki Trn, KS Leskovec pri Krškem, KS Gora:

ŽARN, d. o. o. – dežurni telefon: 041 628 750

4. območje: KS Podbočje:

CGP, d. d. – dežurni telefon: 051 355 174

Izvedbeni program zimske službe na občinskih javnih cestah v občini Krško za sezono 2017/2018 najdete na tej povezavi.

Kostanjevica na Krki

Izvajanje zimske službe je urejeno s Koncesijsko pogodbo za izvajanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Kostanjevica na Krki, dela izvaja Gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo Marko Luštek, s. p. – dežurni telefon: 041 651 864.

Izvedbeni program zimske službe na občinskih javnih cestah za sezono 2017/2018 najdete tej povezavi.  

SOL

Sol (pakirano v 25 kg vrečah) in ostala sredstva (za primere ekstremnih temperatur) za preventivne posipe poledenelih dvorišč, stopnišč in parkirišč lahko kupite v trgovini družbe Kostak, d. d. (na naslovu Leskovška cesta 2 a, Krško), v delovnem času od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro ter v soboto od 7. do 12. ure.

Kontaktna oseba za vzdrževanje občinskih javnih cest je Andrej Baškovič
T: 07/ 48 17 285 ali 041 671 484
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.