Obvestila

Predstavnice družbe Kostak Nina Resnik, Špela Arh Marinčič in študentka Nina Kavčič, so danes obiskale Osnovno šolo Podbočje. Z učenci 3. razreda so se pogovarjali o vodnem krogu, pomenu vode za ljudi, o vodnem odtisu, načinu ravnanja z odpadno vodo in kaj vse ne sodi v kanalizacijo ter kako lahko vsi skupaj pripomoremo k varovanju pitne vode. V nadaljevanju je Nina Resnik predstav....

Družba Kostak bo sodelovala pri projektu rekonstrukcije in izgradnje vodovodnega omrežja ter spremljajočih objektov na vodoooskrbnem območju Vrbovca na Hrvaškem. Pogodbo z direktorjem družbe Vodoopskrba i odvodnje Zagrebačke županije Tomislavom Mastenom so podpisali predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, direktor podjetja Zagorje gradnje Marko Sekušak in direktor družbe Aquaterm....

V pisarni, ki deluje v okviru projekta VARUJVODO, je občanom na voljo brezplačno svetovanje o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Več informacij o delovanju pisarne najdete na tej povezavi, kjer je objavljen tudi urnik.   Prosimo, da  za sestanek  predhodno dogovorite na....

V sredo, 8. 1., je bil v Poreču podpisan dogovor o sanaciji in zapiranju odlagališča Košambra, in sicer druga faza. To je že tretji projekt sanacije odlagališča na Hrvaškem, pri katerem bo sodelovala družba Kostak. Mesto Poreč je za ta projekt uspelo pridobiti 1,3 milijona EUR nepovratnih evropskih sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, k....

Predstavnika Društva vodna agencija Jože Cvetko in družbe Kostak Špela Arh Marinčič  sta danes obiskala osnovne šole v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, vključene v projekt Vodni agent. Cilj sodelovanja je osveščanje otrok o vodi v širšem smislu: o zaščiti vodnih virov, pomenu uživanja vode iz pipe, ravnanju z odpadno vodo, racionalni rabi vode ... V projektu sodelujejo otr....

Župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha sta podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb v kostanjeviški občini za naslednje osemletno obdobje. Koncesijska pogodba zajema dejavnosti individualne rabe in dejavnosti kolektivne rabe. Med prve sodijo oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in pad....

Hvala da skupaj z nami skrbite za čisto okolje. ....

Odvoz komunalnih odpadkov bo v prazničnih dneh potekal po prilagojenem urniku odvoza: V sredo, 25. 12. 2019, na božični dan, odpadkov ne bomo odvažali. Prišlo bo do enodnevnega zamika. V četrtek, 26. 12. bomo pobirali sredin teren. V petek, 27. 12. 2019, bomo izvajali četrtkov in petkov odvoz. V sredo, 1. 1. 2020, odpadkov ne bomo odvažali. Mešane komunalne odpadke bomo po urniku ....

Želimo vam vztrajnosti pri uresničevanju ciljev in hvaležnosti za vse, kar dobrega prinese novo leto.   ....

Kostak, d. d., objavlja prosto delovno mesto »STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE« M/Ž Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., išče novega sodelavca oz. sodelavko na delovnem mestu »STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE«. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti in znanja ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svo....