Obvestila

Obvestilo o izvajanju del za dejavnost oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod Z majem bomo ponovno pričeli z: menjavo vodomerov; praznjenjem in prevzemom blata iz greznic in malih čistilnih komunalnih naprav (MKČN); program praznjenja je zaradi epidemije korona virusa spremenjen in objavljen na tej povezavi. O predvidenem terminu vas bomo predhodno obvestili, pravil....

V ponedeljek, 4. 5, ponovno pričnemo z odvozom kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.  ....

Življenje se s postopnim sproščanjem ukrepov počasi vrača na bolj ustaljene tirnice, a skrb za lastno zdravje in zdravje drugih ostaja na prvem mestu. Spremenjen način življenja zahteva previdnost in odgovorno ravnanje vseh, povezan pa je tudi z dodatnimi stroški za nujno zaščitno opremo, zato se je družba Kostak odločila, da z donacijo v višini 5.000 EUR Zdravstvenemu domu Krško pod....

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, so bile v času epidemije številne ustanove začasno zaprte, zaradi česar je prišlo do zastoja ali zmanjšane porabe pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju. Zastajanje pitne vode lahko povzroči pogoje za razmnoževanje mikroorganizmov ali izločanje nevarnih snovi iz materialov vodovodnega omrežja v pitno....

Danes obeležujemo 50. svetovni dan Zemlje, ki vsako leto opozarja na pomen varovanja narave, okolja in ohranjanja naravnih virov ter trajnostnega prizadevanja za složno bivanje človeka in Zemlje v luči hitrih globalnih sprememb. Kljub osveščenemu ravnanju posameznikov se v Sloveniji v zadnjih letih soočamo s kopičenjem odpadkov, kar predstavlja veliko grožnjo našemu okolju. Zato komunaln....

Kljub oteženim razmeram je hčerinska družba Gitri pred rokom zaključila obnovo strehe občinske stavbe Mestne občine Nova Gorica. Delavci so v času obnove zamenjali kritino na glavnem in pomožnem objektu občinske stavbe skladno s kulturnovarstvenim režimom. Prihodnji teden pa bodo še očistili in pospravili delovišče. Na spletni strani novogoriške občine so ob dokončanju del p....

Skladno s sprejetim Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20) stranke opozarjamo na obvezno izpolnjevanje naslednjih ukrepov: minimalno varnostno razdaljo do zaposlenih 2 m, uporabo zaščitne maske, uporabo zaščitnih rokavic ....

V številnih objektih, kot so šole, javni zavodi in druge organizacije, se je v času epidemije COVID-19 uporaba pitne vode zmanjšala ali povsem prekinila. Zaradi tega prihaja do zastajanja vode v interni vodovodni napeljavi, s tem pa se poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale. Z namenom, da bi se izognili težavam ....

Opravljanje komunalnih storitev v času epidemije ....

Družba Kostak izvaja storitve, ki so življenjskega pomena za več kot 25.500 prebivalcev občin Krško in Kostanjevica na Krki. Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode je najpomembnejša dejavnost družbe, zato redno izvajamo nadzor nad kakovostjo pitne vode tako na objektih javnih vodovodnih sistemov kot tudi na omrežju pri uporabnikih.  V sklopu dejavnosti odvajanja in čiščenj....