Obvestila

Ukrepi, ki jih zvajamo pri opravljanju pogrebne in pokopališke dejavnosti v času epidemije, so pripravljeni skladno s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje in panožne stroke. Naročila pogrebnih storitev, 24-urne dežurne službe za območje občine Krško in pokopov sprejemamo samo telefonsko in preko elektronske pošte, in sicer: vsak delovnik med 7. in 15. uro na  07 48 1....

Vsako leto 22. marca obeležujemo svetovni dan voda, ko se spomnimo na najdragocenejšo dobrino, brez katere ni življenja na Zemlji. Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti voda uvršča v sam evropski vrh. Tudi v času trenutnih kriznih razmer komunalna podjetja po vsej Sloveniji vlagamo trud v nemoteno oskrbo svojih odjemalcev z varno pitno vodo kot tudi v zagotavlja....

Vse, ki ste okuženi s COVID-19 ali pa sumite na okužbo, prosimo, da še posebej skrbno ravnate z odpadki in se držite priporočil NIJZ. Le tako bomo uspeli zagotavljati redno izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov tudi v prihodnje.   Za čiščenje površin uporabite vodo in običajna čistilna sredstva. Večkrat očistite površine, ki se jih pogosto dotikate (np....

Po novem odvoz biorazgradljivih odpadkov vsakih 14 dni   Družba Kostak je z marcem po urniku pričela s tedenskim odvažanjem biorazgradljivih odpadkov, vendar bo zaradi spremenjenih razmer odvoz le-teh v prihodnje potekal vsakih 14 dni. Odvoza biorazgradljivih odpadkov tako v naslednjem tednu ne bo, z odvozom pričnemo zopet v tednu od 30. marca do 3. aprila in nato vsakih 14 dni. Uporabnik....

Družba Kostak bo opravljala storitve gospodarskih javnih služb oziroma zagotavljala delovanje nujne komunalne infrastrukture ključnega pomena za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev tudi v času epidemije. Izvajanje storitev bo prilagojeno razmeram, zato stranke/uporabnike prosimo, da nas kontaktirajo le v nujnih primerih ter da čim več zadev uredijo po elektronski pošti oziroma t....

Družba Kostak,  d. d., skrbi za končno rešitev (sežig – energetsko izkoriščanje) več kot 150.000 t odpadkov iz Slovenije letno. Na tedenskem nivoju je načrtovan odvoz več kot 100 kamionskih pošiljk (kamionov) odpadkov v Avstrijo, Slovaško, Madžarsko in BIH. Zaradi zastojev na meji je pošiljanje odpadkov (goriv) ogroženo, kar pomeni, da je ogrožena tudi predelava odpadkov. S t....

Uporabnike komunalnih storitev in ostale stranke obveščamo, da smo v družbi Kostak zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa sprejeli določene ukrepe z namenom varovanja zdravja zaposlenih in uporabnikov naših storitev. Družba Kostak bo zagotavljala nemoteno izvajanje komunalnih storitev, zaradi lažjega obvladovanja morebitnega širjenja okužb pa bo omejen fizični dostop strank do pos....

Odvzem vode iz javnih hidrantov brez soglasja izvajalca prepovedan Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in za izvajanje drugih nalog zaščite ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Odvzem vode iz hidrantov za druge namene lahko uporabnik izvede samo na podlagi predhodnega soglasja izvajalca, npr. za čiščenje cest, izpiranje kanalov, utrjevanje cest....

V januarski položnici si lahko preberete: Informacije glede oskrbe s pitno vodo, tudi v letu 2020 brezplačno svetovanje o izbiri in vzdrževanju malih komunalnih čistilnih naprav v vseh posavskih občinah, račun za komunalne storitve za uporabnike v občini Krško, Plačila računov družbe KOSTAK z E-računom ....

V zimskem času na slovenskem podeželju potekajo tradicionalne koline. Včasih so porabili skoraj vse dele prašiča in ostankov ni bilo veliko, pa tudi za tiste so znali ustrezno poskrbeti. Danes pa se dogaja, da ostanke kolin odložijo kar na ekološki otok.  Tako so naši zaposleni v enoti ravnanja z odpadki že dvakrat na ekološkem otoku pri ribniku na Resi našli drobovino in druge os....