Poslovilni objekt na Raki

Obseg del: gradbeno obrtniška dela, elektro in strojne inštalacije, zunanja ureditev

Leto izgradnje: 2018