Na podlagi lastnega znanja, izkušenj in inovativnosti smo zasnovali, razvili, projektirali in izgradili enega najsodobnejših centrov za ravnanje z odpadki v Sloveniji. 

Objekti na centru:

  • objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
  • proizvodna linija za alternativna goriva
  • kompostarna
  • objekt za biološko sušenje mešanih komunalnih odpadkov

Čas gradnje: 2012–2018