Novi Zdravstveni center Aristotel se nahaja v območju med železniško in avtobusno postajo Krško, ob Kolodvorski ulici – območje domačije Jesenšek, Kolodvorska ulica 7a.

Projekt je namenjen ureditvi zdravstvenega centra in je sestavljen iz rušitvenih del, rekonstrukcije in dozidave.

Dela smo začeli izvajati v mesecu oktobru leta 2015. V začetni fazi smo popolnoma odstranili pritlični krak obstoječega objekta ob avtobusni postaji in rekonstruirali oba obstoječa enonadstropna kraka za potrebe prilagoditve objekta novi vsebini in dozidali objekt v končno obliko karé-a z notranjim pokritim atrijem. Nova vsebinska in oblikovna zasnova objekta posledično predstavlja tudi novo zasnovo ureditve dostopnih, parkirnih in manipulativnih površin, vendar se v tej fazi gradnje ne izvede.

Pri projektu je kot podizvajalec sodelovalo tudi naše hčerinsko podjetje GITRI d.o.o. S projektom smo zaključili konec junija leta 2016.