Program podeželja Evropa

 

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Zato bodo občine v tem projektu sofinancirale odprtje svetovalne pisarne v vsaki posavski občini, ki bo delovala do leta 2023.

Urnik delovanja svetovalnih pisaren se nahaja na povezavi:
www.varujvodo.si/index.php/urnik

Lokacije svetovalnih pisaren se nahajajo na povezavi:
www.varujvodo.si/index.php/svetovalne-pisarne

Dodatne informacije na telefonski številki: 07 48 17 233 - Aleš Levičar