PROGRAMI ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Da bi otrokom prikazali okoljsko problematiko na področju zagotavljanja pitne vode, ravnanja z odpadnimi vodami ter ravnanja z odpadki na čim bolj zanimiv način, ki bo pritegnil njihovo pozornost, izvajamo dejavnosti, ki so vezane na različne vsebine. Prisotni sta tudi maskoti, veverica Vita, ki je poznavalka pri ločevanju odpadkov in/ali bober Bor, ki je poznavalec voda.

OBISK V SKUPINI:

 • pogovorno-ustvarjalne urice (predstavitev odpadkov, ločevanja in zbiranja, ustvarjalne igre),
 • obisk maskot.

DELAVNICE:

Odpadki: Vsak odpadek ima svoj dom

S pomočjo ekokotička, namenjenega ločevanju različnih vrst odpadkov in skupinskemu delu, pritegnemo otroke k ločevanju odpadkov. Otroci prepoznavajo različne skupine odpadkov, na kakšen način jih odvržemo in tudi nepravilne načine ravnanja z njimi. Sistem nagrajevanja otrok za pravilno razvrščanje odpadkov jim spodbudi interes za sodelovanje in razmišljanje, kam sodi posamezni odpadek. 

Primerno za vse skupine otrok.

Pitna voda: Od kod prihaja pitna voda

Otrokom predstavimo pitno vodo: od kod prihaja, v kakšnih agregatnih stanjih jo najdemo, za kaj se uporablja. Za lažje razumevanje otroci vodo občutijo z različnimi čutili – okus, vonj, videz, otip, sluh,…

Primerno za starejše skupine otrok (4-6 let). 

 

 

Odpadne vode: Kaj se zgodi z vodo po njeni uporabi

Pitna voda se v odpadno spremeni takoj, ko odpremo pipo – na primer v kuhinji. V okviru delavnice otrokom predstavimo, kje in kako nastanejo odpadne vode v gospodinjstvu – v kuhinji, kopalnici, ob pranju avtomobilov ali drugje. Otrokom predstavimo tudi, kaj moramo narediti, preden se ta odpadna voda vrne nazaj v naravo. Otroci sami ugotavljajo, kaj lahko naredijo, da bo odpadne vode manj (npr. zapiranje pipe pri čiščenju zob).

Primerno za starejše skupine otrok (4-6 let). 


OBISK SMETARSKE EKIPE:

Za otroke najzanimivejša oblika ozaveščanja se izvede z obiskom komunalnih delavcev, ki se otrokom pobliže predstavijo in prikažejo način praznjenja zabojnikov za odpadke, prav tako si lahko otroci bolj podrobno ogledajo in se seznanijo s funkcijami smetarskega vozila. Otroci spoznajo tudi različne vrste odpadkov in jih v sodelovanju s smetarji tudi ločujejo in odlagajo v ustrezne zabojnike.

Pogovor s komunalnimi delavci lahko razbije morebitni negativni odnos otrok do smetarjev, saj jih lahko prepoznajo kot prijazne in običajne ljudi, ki skrbijo, da je naše življenjsko okolje čisto.

Primerno za vse skupine otrok. 


PROGRAMI ZA OSNOVNE ŠOLE

Učenci osnovnih šol se skozi učni program srečujejo z različnimi okoljskimi področji, med drugimi tudi pitno in odpadno vodo ter s področjem ravnanja z odpadki. V družbi Kostak zanje pripravljamo dejavnosti, ki na zanimiv in poučen način orišejo okoljske tematike ter spodbujajo odgovoren odnos do okolja.

OKOLJSKA UČNA URA S PREDSTAVNIKI DRUŽBE KOSTAK

Predstavniki družbe Kostak obiščejo učno uro in starosti primerno predstavijo okoljske tematike. Popestritev programa so izobraževalni filmi, ki učencem okoljske tematike še bolj približajo.

 

Odgovorno ravnanje z odpadki:

 • preprečevanje nastajanja odpadkov in njihova ponovna uporaba, 
 • problematika zavržene hrane, 
 • biološki odpadki, 
 • ločevanje odpadkov in njihova izraba kot vir surovin, 
 • nevarni odpadki. 

Pitna voda:

 • vodni viri in njihova zaščita, 
 • priprava pitne vode, 
 • vodovodni sistemi in njihovo vzdrževanje.

 Odpadne vode:

 • vrste odpadnih voda, 
 • infrastruktura in oprema za čiščenje odpadnih voda,
 • postopki in procesi čiščenja odpadnih voda.

VODNI AGENT

V sodelovanju z Vodno agencijo izvajamo mednarodni projekt Vodni agent. V projekt vključujemo vse 3. razrede osnovnih šol v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Več na spletni strani vodnaagencija.org. Vsako osnovno šolo, vključeno v program, obišče vodna postaja.

USMERJENE EKO DELAVNICE

Da bi učencem približali okoljsko problematiko na področju pitne in odpadne vode ter ravnanja z odpadki na čim bolj zanimiv način, ki bo pritegnil njihovo pozornost, izvajamo delavnice, ki so vezane na okoljske vsebine.

Odpadki: Ločevanje odpadkov

S pomočjo eko otoka, namenjenega ločevanju različnih vrst odpadkov in skupinskemu delu, pritegnemo otroke k ločevanju odpadkov. Učenci skozi pogovor in na praktičnem primeru raziskujejo pomen in možnosti ponovne uporabe odpadkov. Skozi delavnico na podlagi lastnih idej iščejo čim bolj kreativne načine izrabe odpadkov v koristne namene.

Primerno za I. triado.

Pitna voda: Od kod prihaja pitna voda

Osnovnošolcem predstavimo pitno vodo: od kod prihaja, v kakšnih agregatnih stanjih jo najdemo, za kaj se uporablja. Predstavimo vodni krog in se pogovarjamo o vplivu ravnanja posameznika na zagotavljaje čiste pitne vode v zadostnih količinah. Delavnice so prilagojene za tri starostna obdobja učencev.

Primerno za vse tri triade.

Odpadne vode: Kaj se zgodi z vodo po njeni uporabi

Učencem v okviru delavnice predstavimo nastajanje, zbiranje in čiščenje odpadnih voda. Delavnice so prilagojene za tri starostna obdobja učencev.

Primerno za vse tri triade.

Splošno ozaveščanje: Ozaveščeni za boljši jutri

Učenci izdelujejo plakat na temo oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter zmanjševanja količin odpadkov, njihove ponovne uporabe in pravilnega ločevanja, pri čemer je plakat rezultat njihovega nizanja idej o tem, na kakšne načine ozaveščajo svoje prijatelje, znance o teh vsebinah. Tako oblikovan in razstavljen plakat je ogledalo njihovega ravnanja na tem področju.

Primerno za II. in III. Triado. 

OBISK SMETARSKE EKIPE

Na šolo se pripelje specialno smetarsko vozilo z ekipo, ki se učencem pobliže predstavi in prikaže način praznjenja zabojnikov. Učenci si lahko bolj podrobno ogledajo in se seznanijo s funkcijami smetarskega vozila, osvežijo pa tudi svoje poznavanje ločevanja odpadkov.

Pogovor s komunalnimi delavci učencem približa poklic smetarjev, ki je zagotovo zelo zanimiv, seveda pa še zdaleč ne lahek.

Primerno za I. in II. triado.


MLADI

Ozaveščevalne dejavnosti pripravljamo tudi za srednje šole in fakultete. Zanje so predvideni napredni programi, ki se oblikujejo v sodelovanju s potrebami in stopnjo poznavanja tematike.

PREDAVANJA

Odpadki: Ravnanje z odpadki

Predavanja kot oblika ozaveščanja predstavljajo nadgradnjo učnih vsebin na področju okoljske vzgoje. Vsebine predavanj zajemajo različne tematike s področja odgovornega ravnanja z odpadki:

 • preprečevanje nastajanja odpadkov in njihova ponovna uporaba, 
 • problematika zavržene hrane, 
 • biološki odpadki pod drobnogledom, 
 • ločevanje odpadkov in njihova izraba kot vir surovin, 
 • prednosti krožnega gospodarstva. 

Primerno za dijake vseh srednjih šol in študente.

Voda: Pitna in odpadna voda

Predavanja o pitni in odpadni vodi dijake ozaveščajo, da je pitna voda naravna dobrina, ki pa ni samoumevna, prav tako ni samoumevno bivanje v čistem okolju, kjer je poskrbljeno za pravilno ravnanje z odpadnimi vodami. Dijake seznanimo z javnimi službami oskrbe s pitno vodo ter ravnanja z odpadnimi vodami. V okviru predavanja spoznajo vodovodne in kanalizacijske sisteme ter čistilne naprave v upravljanju. Predstavimo jim način transporta vode, črpalke in drugo opremo.

Primerno za dijake vseh srednjih šol in študente. 

VODENI OGLEDI

Družba Kostak omogoča vodene oglede, namenjene osnovnošolcem, dijakom in študentom, na katerih ti spoznavajo komunalno infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki, pitne vode in odpadnih voda.

ZA OSNOVNE ŠOLE

Odpadki: Voden ogled zbirnega centra

Učencem na vodenem ogledu predstavimo tematiko ravnanja z odpadki. Na ta način jim omogočimo prepoznavanje različnih vrst odpadkov, načine njihovega zbiranja in režim delovanja zbirnih centrov.

Lokacija vodenega ogleda: Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Primerno za učence od 5. razreda.

Pitna voda: Voden ogled črpališča/zajetja, vodohrana ali objekta za pripravo pitne vode

Učence na vodenem ogledu praktično seznanimo s tematiko zagotavljanja čiste pitne vode: z infrastrukturo, vodnimi viri v domačem okolju, načini priprave pitne vode in vplivi na kakovost pitne vode.

Možne lokacije ogledov so: črpališče in vodohran Raka, vodohran Resa, vodarna Rore, vodnjak Brege.

Primerno za vse tri triade.

Odpadne vode: Voden ogled (male) komunalne čistilne naprave

Učence na vodenem ogledu praktično seznanimo s tematiko čiščenja odpadnih voda: z infrastrukturo, postopki čiščenja odpadnih voda in vplivi na okolje.

Možne lokacije ogledov so: komunalna čistilna naprava Brestanica, komunalna čistilna naprava Kostanjevica na Krki in mala komunalna čistilna naprava Podbočje.

Primerno za vse tri triade.


ZA SREDNJE ŠOLE IN FAKULTETE 

Odpadki: Voden ogled Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Vodeni ogledi skozi Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad so priložnost, da dijaki spoznajo delovanje zbirnih centrov, pa tudi različne vrste odpadkov ter načine ravnanja z njimi. V okviru ogleda spoznajo infrastrukturo, ki omogoča trajnostno ravnanje z odpadki ter tehnologijo, ki odpadke pretvarja v nove surovine. 

Kontakt:
Sabina Žibert
07 48 17 282
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.