Uspešno sodelujemo!

Brestaniško čistilno napravo so obiskali otroci tamkajšnjega vrtca. Ob svojem obisku so spoznavali lastnosti vode, pomen njenega čiščenja in pravilno ravnanje z odpadnimi vodami ter ostalimi odpadki. Dve skupini otrok brestaniškega vrtca sta se odpravili na sprehod do čistilne naprave, kjer so v družbi sodelavk družbe Kostak tudi sami spoznavali vodo in njene lastnosti, vodni krog in p....

Eksperimenti z vodo, zvokom, svetlobo, magneti in še čim ter zanimiva predavanja in predstavitve so zaznamovali današnji naravoslovni dan na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem. Učence je obiskala Hiša eksperimentov, ogledali so si vodno postajo, s poskusi z vodo ter predavanjem o pitni in odpadni vodi pa so sodelovali tudi predstavniki družbe Kostak.     Kako se lahko na zanimiv in....

Učenci četrtega razreda raške osnove šole so spoznavali vodovodni sistem na njihovem območju. Obiskali so črpališče Lašče in vodohran Raka, ki oskrbuje večino območja njihove krajevne skupnosti. Črpališče Lašče z dvema vrtinama je glavni vodni vir vodovoda Raka, ki oskrbuje okoli 2000 uporabnikov oziroma 95 odstotkov območja krajevne skupnosti Raka. Vodja nadzora kakovosti pitne....

Prva aprilska sobota je bila na številnih slovenskih šolah delavna, tudi v Kostanjevici na Krki, kjer so na Osnovni šoli Jožeta Gorjupa pripravili Eko dan. V sodelovanju z družbo Kostak so učenci svoj dan posvetili pitni in odpadni vodi, ravnanju z odpadki in čiščenju okolice.       Kako pravilno ločevati in odlagati odpadke, kako odpadke ponovno uporabiti, od kod prihaja pitna voda....

Krško, 15. decembra 2017 – Predstavniki družbe Kostak smo v začetku decembra v sklopu mednarodnega projekta Vodni agent obiskali učence 3. razredov Osnovne šole Leskovec pri Krškem. Predstavili smo jim podatke o porabi pitne vode po razredih in primerjavo z drugimi šolami, vključenimi v projekt. Ugotovili smo, da vodo uporabljajo za različne namene, največ pa za umivanje rok. Otroci s....

Družba Kostak je za izvajanje dejavnosti odvoza odpadkov v letošnjem letu nabavila dve novi smetarski vozili. Njihovo podobo so oplemenitili učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina v Krškem, ki so družbi Kostak podarili tematsko ilustracijo na temo odgovornega odnosa do okolja. Smetarski vozili bosta opozarjali na pomen ločevanja odpadkov, hkrati pa sta primer dobrega sodelovanja med družbo K....

Ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov smo v družbi Kostak pripravili kratek izobraževalni film z naslovom: Ločuj odpadke. Posneli smo ga v sodelovanju z Osnovno šolo Leskovec pri Krškem, učenec Svit Sevšek pa ima v njem glavno vlogo. Oglejte si ga na TEJ povezavi. Otroci tamkajšnjega vrtca pa so si lahko ogledali zbiralnico oziroma ekološki otok ter smetarsko vozilo, ....

Konec septembra so si učenci 4. razreda OŠ Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki v okviru naravoslovnega dneva ogledali glavni vodni vir - zajetje Jama, ki oskrbuje vodovod Kostanjevica na Krki. Četrtošolci so bili s tematiko Voda nekoč in danes del skupnega projekta Čar vode, v katerega so bili vključeni vsi razredi osnovne šole. Omenjeni projekt je v okviru Dnevov evro....

Na Osnovni šoli Podbočje so se konec septembra vsi učenci v sklopu dneva dejavnosti na temo Voda, vir življenja, udeležili predstavitev o pitni in odpadni vodi, ki so jih izvedle Špela Arh Marinčič, Sabina Senica in Andrea Cesar iz družbe Kostak. Šolo je obiskala tudi vodna postaja, s pomočjo katere so si učenci ogledali, kako delujeta vodovodni in kanalizacijski sistem v praksi. ....