Povezava do spletne aplikacije http://uod.kostak.si

V specifikaciji računa je za vsako odjemno mesto v modrem polju na desni strani označena številka urnika.

V Urniku odvoza odpadkov, ki so oštevilčeni od 1 do 39, so na enostaven način označeni dnevi odvoza posamezne vrste odpadkov.

Konec decembra pa vam bo na voljo tudi spletna aplikacija, ki bo na osnovi vnosa podatkov za posamezno odjemno mesto ponazorila odvoz posameznih vrst komunalnih odpadkov.

Barvna shema na urniku določa vrsto odpadkov, ki se določeni dan odvažajo. Dnevi, ko se odvažajo biološki odpadki, so označeni z rjavo barvo, dnevi, ko se odvaža mešana embalaža, so označeni z rumeno, dnevi, ko se odvažajo mešani komunalni odpadki, pa so označeni z modro. Prazniki in dela prosti dnevi so označeni z rdečo, takrat odvoza odpadkov ni.

Več informacij o odvozih odpadkov je na voljo na telefonskih številkah 07 48 17 278 ali 07 48 17 276.