Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 692474 Narpelj-Trška gora. Zapora bo potekala od 19. 8. 2020 do 31. 8. 2020. Vzrok za zaporo so dela na elektro omrežju. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cestiJP 692301 Zakšek-Libenšek-Pribovšek-Zorko, JP 694912 Gora-Straža-Strmo rebro, JP 692487 Odcep Bračun, JP 692471 Narpelj-Trška Gora-Narpelj, LC 191151 Leskovec-Senuše-Veliki Trn. Zapora bo potekala od 27. 7. 2020 do 30. 9. 2020. Vzrok za zaporo so dela na vodovodnem omrežju. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti JP 693781 OŠ-Špica, JP 693731 Veliki podlog-Velika vas, LC 191142 Velika vas-Veliki Podlog-Hrastje. Zapora bo potekala od 13. 7. 2020 do 31. 8. 2020. Vzrok za zaporo je izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne in popolne zapore na cesti JP 694 511, JP 694271, JP 691154, LC 191192, JP 693 881, LZ 193261, JP 693828. Zapore bodo potekala od 6. 7. 2020 do 30. 9. 2020. Vzrok za zaporo je investicijsko vzdrževanje. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LK 192183 Kolodvorska ulica (pri tržnci). Zapora bo potekala od 2. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na infrastrukturi.   ....