Obveščamo vas o postavitvi popolne in delne zapore na naslednjih cestnih odsekih:  LC 191121 Gorica-Drnovo (med AC in Gorico), LC 191193 Brezje/Senuše-Velika vas (skozi gozd), LC 191322 Straža pri Raki-Senuše (skozi naselje Straža pri Raki), LC 191171 Leskovec-Golek-Veliki Trn-Planina (skozi Smečice, Planina, Mali Trn), LC 191191 Krško-Cesta-Golek (med Golekom in Goro), LC 191101 ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne in delne zapore na cesti LC Vrbina - krški most, kot je označeno na grafičnem prikazu.  Zapora traja med 30. 7. 2018 in 27. 7. 2019. Vzrok za zaporo je rekonstrukcija cestišča. Obvoz je urejen v skladu z elaboratom.  ....

Obveščamo vas, da je od dne 27. 11. 2017 na Senovem popolna zapora na občinski cesti LZ 193 261 Tomšičeva ulica (v dveh fazah), zaradi izgradnje nadomestnega mostu čez Senovski potok in izgradnje kanalizacije.  Dela izvaja podjetje Kostak, d. d. ....

Obveščamo vas, da je od 1. 8. 2017 na občinski cesti LC 191142 Jelše - Gorica popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izgradnje kanalizacije. ....