Cesta: LZ 192701 Šolska cesta  Vrsta zapore: popolna Odsek: označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 9. 1. 2023 do 6. 4. 2023 Vzrok za zaporo: Ureditev ulice Pot na Polšco Obvoz: označen po elaboratu      ....

Lokacija zapore: LC 191331 Stara državna cesta, severni most (označeno v grafičnem delu spodaj) Trajanje zapore: 13. 12. do 17. 12.   Vrsta zapore: popolna zapora  Vzrok za zaporo: izvedba geotehnične preiskave  Obvoz: po južnem mostu   ....

Lokacija zapore: LC 191251 Kostanjevica-Ivanjše-Velike Vodenice-Veliki Ban (označeno v grafičnem delu spodaj) Trajanje zapore: 28. in 29.10. ter 2. in 3. 11., v času izvajanja gradbenih del med 8. in 17. uro  Vrsta zapore: pomična popolna zapora  Vzrok za zaporo: rekonstrukcija dela ceste  Obvoz: ni urejen          ....

Lokacija zapore: LC 19113 Velika vas -Drnovo-Brege, označeno na grafičnem delu Trajanje zapore: od 13. 9. do predvidoma 17. 12. 2022 Vrsta zapore: popolna Vzrok za zaporo: izvedba kolesarske steze Obvoz: obvoz bo urejen    ....

Lokacija zapore: od starega zdravstvenega doma do križišča pri policiji v starem Krškem Trajanje zapore: od 12. 9. do predvidoma 31. 10. 2022 Vrsta in vzrok za zaporo: popolna pomična zaradi obnove CKŽ (4. in 5. faza) Obvoz: obvoz bo urejen s semaforji (mino stare srednje šole), označen na grafičnem delu    ....