Obvestila

Voda je eden izmed pomembnejših virov planeta Zemlja oziroma lahko rečemo kar najpomembnejši. Večina ljudi jo ima v izobilju, peščica ljudi pa bi dala vse kar ima za le en liter vode. V Sloveniji se nam zdi samoumevno, da iz pipe priteče čista pitna voda. Ne zavedamo se, da nam lahko te naravne danosti nekoč zmanjka. Svetovni dan voda je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o o....

Projekt izgradnje oskrbovanih stanovanj na Leskovški cesti v Krškem je zaključen. Objekt, v katerem je 29 stanovanjskih enot, velikosti med 40 in 70 kvadratnih metrov, je zgradila družba Kostak v sodelovanju z Občino Krško in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Stanovanja so namenjena bivanju oseb nad 65 let, ki jim bo po potrebi omogočena stalna nega oziroma skrb ter 24-urna interve....

Po dobrih dveh mesecih, odkar je Siško-moslavško županijo stresel hud potres, številni tamkajšnji prebivalci še nimajo urejenih osnovnih življenjskih pogojev. V sodelovanju z Gradom Knin in zadrugo Vrbničko selo smo se odločili pomoč nameniti trem družinam. V projektu podpore sodeluje tudi mednarodno priznani igralec Rade Šerbedžija, ki je skupaj z ženo Lenko Udovički, knins....

Špela Arh Marinčič in Nina Resnik iz Sektorja komunale sta v četrtek, 4. marca, obiskali 5. razrede OŠ Leskovec pri Krškem. Otrokom štirih oddelkov sta na praktični način, skozi dejavnosti, ki jih izvaja podjetje, prikazali pot vode od zajetja do pipe in naprej po kanalizaciji do čistilne naprave. Opozorili sta na ranljivost vodnih virov in pomen varovanja okolja in vodnih virov. Otro....

Zveza slovenskih društev za boj proti raku vsak prvi teden v marcu skupaj z Onkološkim inštitutom Ljubljana organizira slovenski teden boja proti raku. Letošnji, 38. po vrsti, je posvečen obvladovanju raka s cepljenjem. Okužbe so pomemben in med ljudmi premalo poznan povzročitelj raka. »Globalno gledano okužbe povzročajo kar okrog 15 % vseh rakov, v razvitem svetu manj, okrog 7 %. Raki,....

Obveščamo vas o različnih možnostih za plačevanje računov komunalnih storitev, o nujnosti izpiranja vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti, o možnosti brezplačnega prevzema komposta na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad  ter o tem, da je potrebno za uporabo vode za tehnološke namene predhodno pridobiti vodno soglasje.    ....

Salon pohištva je projekt, ki ga družba Kostak kot partner in sofinancer izvaja z Zavodom Knof so.p. Projekt, s katerim smo pričeli v letu 2020, je po organizacijski in vzpostavitveni fazi, prešel v fazo delovanja.  V prostorih mizarske delavnice v Krožnem laboratoriju KNOF, na CKŽ 132a, Krško,  poteka apcikliranje pohištva (apcikliranje je nadgradnja recikliranja, z njim zavržene pred....

Na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad je na voljo certificiran kompost. ....

K sodelovanju vabimo nove sodelavce za potrebe povečanega obsega del pri izvajanju vzdrževalnih ter čistilnih del v času rednega letnega remonta v Nuklearni elektrarni Krško. Angažiranje novih sodelavcev za potrebe del v obratu prehrane bo potekalo od 15. marca do predvidoma 10. maja 2021. Izvajanje remontnih del zahteva večjo intenziteto dela, zato se bo delo izvajalo v prerazporejenem de....

Na hrbtni strani računa za komunalne storitve za mesec januar vas obveščamo o zbiranju še uporabnih rabljenih predmetov in brezplačnem odvozu kosovnih odpadkov, o nekoliko nižjem računu za komunalne storitve v občini Krško ter o brezplačnem svetovanju o malih komunalnih čistilnih napravah. Pripravili smo tudi letak o kakovosti pitne vode v letu 2020 in načinih obveščanja uporabnikov ....