Obvestila

Družba Kostak je prejela s strani Upravne enote Krško uporabno dovoljenje za investicijski projekt v Krškem, s katerim je zagotovljenih 29 oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini Doma starejših občanov v Krškem. Gre za projekt izgradnje oskrbovanih stanovanj v Krškem, ki je sofinanciran s strani Stanovanjskega sklada RS po Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za sta....

Obveščamo vas o spletnem urniku odvoza odpadkov, o spremembi zaračunavanja storitev ravnanja z odpadki zaradi epidemije koronavirusa za pravne osebe, o investicijsko-vzdrževalnih delih  na področju gospodarskih-javnih služb v letošnjem letu, zamenjavi in zaščiti vodomerov. Prijetne praznike želimo in vse dobro v novem letu.    ....

Prejšnji teden je družba Kostak skupaj s podjetjem CGP sanirala cesto Spodnji Stari Grad – Vrbina ter zagotovila vsem uporabnikom, še posebej krajanom iz KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, boljšo in varnejšo vožnjo. Cestni odsek je bil zaradi slabega stanja vozišča ter dotrajanosti in poškodb potreben sanacije, zato smo v družbi Kostak prepričani, da bo tako urejena cesta prispeva....

Občinski svet Občine Krško je na 18. seji dne 14. 12. 2020 sprejel Sklep o spremembi zaračunavanja storitev ravnanja z odpadki zaradi epidemije koronavirusa, številka 354-139/2020-O604, v nadaljevanju Sklep. Župan občine Krško pa je sprejel podrobnejši način izvedbe tega sklepa.   Vsi upravičenci, ki ste že posredovali vloge, boste v naslednjih dneh prejeli dobropis za zaračunane s....

Zaradi spremembe lastništva zemljišča smo obstoječi ekološki otok na parkirišču ob Cesti prvih borcev v Brestanici (pri DS Smith) premaknili v Jetrno selo pri brestaniškem bazenu. V prihodnje nameravamo ob bazenu zgraditi tudi sodobno podzemno zbiralnico z večjo kapaciteto odlagalnega prostora in lepšim izgledom, ki bo nadomestila dosedanje velike zabojnike. Zahvaljujemo se za razumevan....

Občina Kostanjevica na Krki je v torek, 1. decembra, skupaj s podjetjem Kostak odprla zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, ki se nahaja ob čistilni napravi. Tam bo mogoče odlagati gradbene, kosovne, lesne, kovinske, biorazgradljive in nevarne odpadke, papir in karton, steklo, embalažo ter mešane komunalne odpadke. Zbirni center sta simbolično odprla župan Občine Kostanjevica na Kr....

Družba Kostak v sklopu opravljanja zimske službe skrbi za prevoznost občinskih cest in drugih javnih površin ter varen promet v zimskih razmerah, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba tako zagotavlja prehodnost in prevoznost cest in javnih površin, nadstandardno pluženje in posipanje pa v okviru zimske službe ni p....

Vse stranke in uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da družba Kostak zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom s 30. 11. uvaja spremenjeno poslovanje:  Blagajna na naslovu Leskovška cesta 2a (upravna stavba) ostaja odprta, obisk je mogoč med tednom v času delovnih ur med 7. in 15. uro. V prostoru je lahko samo ena stranka, obvezna je uporaba zaščitne maske in razkuže....

V Krškem so praznične lučke že zasijale. Namesto običajnega Prižiga lučk, ki smo ga v družbi Kostak predvsem za najmlajše občane pripravljali šest lest, bo letos potekal spletni dogodek "Šepet prazničnega mesta." Nastopili bodo Anja Kramar, Miha Koretič, Dedek Mraz in Bernarda Žarn. Spremljali ga boste lahko v soboto 28. novembra, ob 18. uri na TV ePosavje, portalu ePosavje.com,....

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev preverjamo s telefonskim anketiranjem individualnih uporabnikov (gospodinjstev). Tako pridobimo pomembne podatke o kakovosti izvajanja našega dela.   Uporabniki so ocenjevali izvajanje naših storitev na naslednjih področjih: vodooskrba, zbiranje in odvoz odpadkov, izvajanje zimske službe, upravljanje javne razsvetljave, komunikacija z uporabnik....