Obvestila

Krško, 15. februar 2019 – Posavske občine so pristopile k skupnemu projektu »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – VARUJVODO« in bile uspešne na razpisu za črpanje evropskih sredstev. ....

Objavljamo prosto delovno mesto skladiščni manipulant. Izobrazba in ostale zahteve: IV. ali III. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri, izpit za upravljanje z viličarjem Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi: prevzemanje in oddajanje materiala, strojev in drobnega orodja vodenje in urejanje dokumentacije za stroje, orodja in opažni material ter usklajevanje stanja z ra....

Razpisujemo 5 kadrovskih štipendij za naslednje izobraževalne programe: 1 štipendija za študij na 2. bolonjski stopnji program mag. inž. gradb. 2 štipendiji za srednje poklicno izobraževanje, zidar 2 štipendiji za srednje poklicno izobraževanje, tesar Rok za oddajo vlog: 22. 2. 2019 ....

Objavljamo 4 prosta delovna mesta gradbinec M/Ž Opis razpisanega delovnega mesta: Zahtevana III. stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri Delovno mesto za določen čas enega leta, delo v Nemčiji. Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi: opravljanje vseh manj zahtevnih del na področju gradenj pomoč zidarju, tesarju ali železokrivcu pri vseh opravilih zidanja, tesarskih in....

Objavljamo 3 prosta delovna mesta strojnik-voznik (bagerist) M/Ž Opis razpisanega delovnega mesta: program za osnovno izobraževanje oziroma pridobljena NPK, vozniški izpit B in C kategorije delo v tujini Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi   opravljanje dela voznika tovornega vozila in po potrebi strojnika težke gradbene mehanizacije skrb za pravilno delovanje tovorne....

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode za leto 2019 je objavljen tukaj. ....

Ob januarski položnici preberite: PROJEKT VARUJ VODO, kako pravilno odlagati biološke odpadke in navodila za hišno kompostiranje ter namesto na Prešernov praznik bo odvoz odpadkov dan prej ... ....

V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa ....

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, ....

Spletni urnik odvoza komunalnih odpadkov Na vaše naslove smo v začetku decembra poslali tiskane urnike odvoza komunalnih odpadkov za 2019, za internetne uporabnike pa smo pripravili spletni urnik (dostopen na www.kostak.si). Do njega lahko dostopate enostavno, kjerkoli in kadarkoli. Samo vnesete naslov, kjer prebivate, aplikacija pa vam prikaže, kdaj bo naslednjič odvoz komunalnih odpadkov. O....