Obvestila

Uprava družbe Kostak, komunalno gradbenega podjetja, d. d., na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 2. točke v 7. poglavju veljavnega Statuta družbe Kostak, sklicuje 25. redno skupščino, ki bo v petek, 25. 5. 2018, ob 10. uri v protokolarnem prostoru na Cesti krških žrtev 47 v Krškem z naslednjim DNEVNIM REDOM:   Otvoritev skupščine, predhodn....

Eksperimenti z vodo, zvokom, svetlobo, magneti in še čim ter zanimiva predavanja in predstavitve so zaznamovali današnji naravoslovni dan na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem. Učence je obiskala Hiša eksperimentov, ogledali so si vodno postajo, s poskusi z vodo ter predavanjem o pitni in odpadni vodi pa so sodelovali tudi predstavniki družbe Kostak.     Kako se lahko na zanimiv in....

Smetožerka se imenuje akcija, ki so jo že četrto leto zapored pripravili v Šolskem centru Krško – Sevnica v sodelovanju z družbo Kostak. Udeležilo se je je okoli 70 dijakov, ki so čistili divja odlagališča in bregove reke Save. V Šolskem centru Krško – Sevnica so tudi v letošnjem letu pripravili čistilno akcijo, ki so jo poimenovali Smetožerka in jo tokrat združili z naravos....

KOSTAK GIP, gradnje, inženiring, projektiranje, d.o.o., CKŽ 47, 8270 Krško, objavljajo prosto delovno mesto z nazivom "odgovorni vodja del". Rok za prijavo na razpisano delovno mesto je do vključno 25. 4. 2018. Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti. Kandidati lahko oddate vlogo za prosto delovno mesto preko elektronske pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zašč....

Učenci četrtega razreda raške osnove šole so spoznavali vodovodni sistem na njihovem območju. Obiskali so črpališče Lašče in vodohran Raka, ki oskrbuje večino območja njihove krajevne skupnosti. Črpališče Lašče z dvema vrtinama je glavni vodni vir vodovoda Raka, ki oskrbuje okoli 2000 uporabnikov oziroma 95 odstotkov območja krajevne skupnosti Raka. Vodja nadzora kakovosti pitne....

Promet na mostu čez Savo v Krškem je sproščen, prav tako je danes do 13. ure odprt cestni odsek na CKŽ med krožiščem pri mostu čez Savo in Zatonom.     Rekonstrukcija cestišča in preureditev montažnih krožišč v fiksna na območju mostu čez Savo in nadvoza nad železniško progo v Krškem se približuje zaključku, zato je promet čez krški most stekel po običajnem prometne....

Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.   Odvzeme vode iz hidrantov za druge namene, kot so (predpisano v Odloku o oskrbi s pitno vodo v občini Krško oz. Kostanjevici na Krki) čiščenje občinskih cest, izpiranja kanalov, utrjevanja cestišč ali za druga gradbena dela, za javne priredit....

Prva aprilska sobota je bila na številnih slovenskih šolah delavna, tudi v Kostanjevici na Krki, kjer so na Osnovni šoli Jožeta Gorjupa pripravili Eko dan. V sodelovanju z družbo Kostak so učenci svoj dan posvetili pitni in odpadni vodi, ravnanju z odpadki in čiščenju okolice.       Kako pravilno ločevati in odlagati odpadke, kako odpadke ponovno uporabiti, od kod prihaja pitna voda....

Na tokratnem obvestilu o plačevanju računov s pametnimi telefoni, poročilu o kakovosti pitne vode in ravnanju z odpadno vodo, odvozu odpadkov v prazničnem času, brezplačnem kompostu za občane ter priloženi zloženki.  ....

Prebivalci občin Krško in Kostanjevica na Krki se oskrbujejo s pitno vodo iz 11 vodnih virov. Kakovost pitne vode v letu 2017 je bila dobra, saj je bilo zdravstveno ustreznih 97 % vseh odvzetih vzorcev pitne vode na vodovodih. Nadzor kakovosti pitne vode se vrši po celotnem vodovodnem omrežju: od zajetja do pipe uporabnika. V letu 2017 je bilo v sklopu nadzora odvzetih 380 vzorcev na 62 vzor....