Obvestila

V pisarni MKČN, ki deluje v okviru projekta VARUJVODO, je občanom na voljo brezplačno svetovanje o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. V januarju bo v občini Krško (na sedežu družbe Kostak) pisarna delovala ob petkih med 7. in 15 uro, in sicer 17., 24 in 31. ter v ponedel....

V sredo, 8. 1., je bil v Poreču podpisan dogovor o sanaciji in zapiranju odlagališča Košambra, in sicer druga faza. To je že tretji projekt sanacije odlagališča na Hrvaškem, pri katerem bo sodelovala družba Kostak. Mesto Poreč je za ta projekt uspelo pridobiti 1,3 milijona EUR nepovratnih evropskih sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, k....

Predstavnika Društva vodna agencija Jože Cvetko in družbe Kostak Špela Arh Marinčič  sta danes obiskala osnovne šole v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, vključene v projekt Vodni agent. Cilj sodelovanja je osveščanje otrok o vodi v širšem smislu: o zaščiti vodnih virov, pomenu uživanja vode iz pipe, ravnanju z odpadno vodo, racionalni rabi vode ... V projektu sodelujejo otr....

Župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha sta podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb v kostanjeviški občini za naslednje osemletno obdobje. Koncesijska pogodba zajema dejavnosti individualne rabe in dejavnosti kolektivne rabe. Med prve sodijo oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in pad....

Hvala da skupaj z nami skrbite za čisto okolje. ....

Odvoz komunalnih odpadkov bo v prazničnih dneh potekal po prilagojenem urniku odvoza: V sredo, 25. 12. 2019, na božični dan, odpadkov ne bomo odvažali. Prišlo bo do enodnevnega zamika. V četrtek, 26. 12. bomo pobirali sredin teren. V petek, 27. 12. 2019, bomo izvajali četrtkov in petkov odvoz. V sredo, 1. 1. 2020, odpadkov ne bomo odvažali. Mešane komunalne odpadke bomo po urniku ....

Želimo vam vztrajnosti pri uresničevanju ciljev in hvaležnosti za vse, kar dobrega prinese novo leto.   ....

Kostak, d. d., objavlja prosto delovno mesto »STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE« M/Ž Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., išče novega sodelavca oz. sodelavko na delovnem mestu »STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE«. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti in znanja ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svo....

Pred prazniki so nas kot vsako leto obiskali krški skavti v spremstvu videmskega župnika Mitje Markoviča in prinesli luč miru iz Betlehema. Prebrali so letošnjo poslanico projekta, katerega zgodovina sega v leto 1986, v Slovenijo pa so skavti luč prvič prinesli leta 1991. Naslov poslanice je Ne boj se goreti! Luč je tu. Čaka, da jo ponudim bližnjemu in z njenim plamenom zanetim mir. Ve....

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je v petek, 5. 12. 2019, ob dnevu prostovoljstva svečano podelil plakete Državnega sveta RS 14 najzaslužnejšim slovenskim prostovoljkam in prostovoljcem. Med njimi je tudi direktor naše hčerinske družbe Gitri, d. o. o., Darko Marković, ki je prejel plaketo za 20 let dejavnega prostovoljnega dela v Judo klubu Gorica. V kratki obrazložitvi je zap....