Obvestila

V številnih objektih, kot so šole, javni zavodi in druge organizacije, se je v času epidemije COVID-19 uporaba pitne vode zmanjšala ali povsem prekinila. Zaradi tega prihaja do zastajanja vode v interni vodovodni napeljavi, s tem pa se tudi poveča tudi tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale. Z namenom, da bi se izognili....

Opravljanje komunalnih storitev v času epidemije ....

Družba Kostak izvaja storitve, ki so življenjskega pomena za več kot 25.500 prebivalcev občin Krško in Kostanjevica na Krki. Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode je najpomembnejša dejavnost družbe, zato redno izvajamo nadzor nad kakovostjo pitne vode tako na objektih javnih vodovodnih sistemov kot tudi na omrežju pri uporabnikih.  V letu 2019 je bilo v sklopu notranjega na....

Ukrepi, ki jih zvajamo pri opravljanju pogrebne in pokopališke dejavnosti v času epidemije, so pripravljeni skladno s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje in panožne stroke. Naročila pogrebnih storitev, 24-urne dežurne službe za območje občine Krško in pokopov sprejemamo samo telefonsko in preko elektronske pošte, in sicer: vsak delovnik med 7. in 15. uro na  07 48 1....

Vsako leto 22. marca obeležujemo svetovni dan voda, ko se spomnimo na najdragocenejšo dobrino, brez katere ni življenja na Zemlji. Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti voda uvršča v sam evropski vrh. Tudi v času trenutnih kriznih razmer komunalna podjetja po vsej Sloveniji vlagamo trud v nemoteno oskrbo svojih odjemalcev z varno pitno vodo kot tudi v zagotavlja....

Ta priporočila so namenjena bolnikom s COVID-19 ali sumom na COVID-19, ki morajo ostati doma v samoizolaciji   Za čiščenje površin uporabite vodo in običajna čistilna sredstva. Večkrat očistite površine, ki se jih pogosto dotikate (npr. kljuke, mize, straniščno školjko, pipe umivalnikov ipd.). Osebne odpadke (npr. uporabljene robčke) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. ....

Po novem odvoz biorazgradljivih odpadkov vsakih 14 dni   Družba Kostak je z marcem po urniku pričela s tedenskim odvažanjem biorazgradljivih odpadkov, vendar bo zaradi spremenjenih razmer odvoz le-teh v prihodnje potekal vsakih 14 dni. Odvoza biorazgradljivih odpadkov tako v naslednjem tednu ne bo, z odvozom pričnemo zopet v tednu od 30. marca do 3. aprila in nato vsakih 14 dni. Uporabnik....

Družba Kostak bo opravljala storitve gospodarskih javnih služb oziroma zagotavljala delovanje nujne komunalne infrastrukture ključnega pomena za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev tudi v času epidemije. Izvajanje storitev bo prilagojeno razmeram, zato stranke/uporabnike prosimo, da nas kontaktirajo le v nujnih primerih ter da čim več zadev uredijo po elektronski pošti oziroma t....

Družba Kostak,  d. d., skrbi za končno rešitev (sežig – energetsko izkoriščanje) več kot 150.000 t odpadkov iz Slovenije letno. Na tedenskem nivoju je načrtovan odvoz več kot 100 kamionskih pošiljk (kamionov) odpadkov v Avstrijo, Slovaško, Madžarsko in BIH. Zaradi zastojev na meji je pošiljanje odpadkov (goriv) ogroženo, kar pomeni, da je ogrožena tudi predelava odpadkov. S t....

Uporabnike komunalnih storitev in ostale stranke obveščamo, da smo v družbi Kostak zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa sprejeli določene ukrepe z namenom varovanja zdravja zaposlenih in uporabnikov naših storitev. Družba Kostak bo zagotavljala nemoteno izvajanje komunalnih storitev, zaradi lažjega obvladovanja morebitnega širjenja okužb pa bo omejen fizični dostop strank do pos....