Obvestila

Danes bo družba Kostak s pogorišča Ekosistemov v Zalogu odpeljala prvih deset tovornjakov odpadkov. Na pogorišču se nahaja približno 7.500 ton delno obdelanih nenevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru. V manjši meri oziroma manj kot desetina pa je industrijske nenevarne plastike, prav tako ožgane v požaru. Odpadki so deloma v balah, deloma v razsutem ....

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je konec prejšnjega tedna s sodelavci gostil delegacijo iz turške občine Silvan pod vodstvom županje Naşide Toprak. Ta vzhodnoturška občina iz province Diyarbakir v Južni Anatoliji je namreč vodilni partner skupnega projekta s področja ravnanja z odpadki s poudarkom na recikliranju. Županja občine Silvan Naşide Toprak, župan občine Krško m....

Kostak, d. d., objavlja prosto delovno mesto »skladiščni manipulant« M/Ž Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., išče novega sodelavca na delovnem mestu »skladiščni manipulant«. Zaposlitev je za polni delovni čas. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti in znanja ter enakih možnosti, ne glede na starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zainteresirani kandidati naj pošljejo s....

Kostak, d. d., objavlja prosto delovno mesto »strojnik« M/Ž Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., išče novega sodelavca na delovnem mestu »strojnik«. Zaposlitev je za polni delovni čas. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti in znanja ter enakih možnosti, ne glede na starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na na....

Družba Kostak organizira javno dražbo treh vozil Kangoo Expressa, Kie K2700 in smetarskega vozila Man/Mazzocchia.  Dražba bo v ponedeljek, 12. 8. 2019, ob 14. uri pri mehanični delavnici družbe Kostak, na naslovu Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško. Minimalni dvig cene bo 50 eur. Vozilo 1: Renault Kangoo Express, letnik 2002   Izklica cena: 120 EUR (brez DDV)   Vozilo 2: Kia K27....

V prvem polletju 2019 v občinah Krško in Kostanjevica na Krki pili dobro pitno vodo iz javnih vodovodov Temeljno vodilo družbe Kostak, izvajalke gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, je zagotavljanje zadostnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode skoraj 26.000 uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode. V nadaljevanju so povzeti rezultati nadzora kakovosti pitne vode v prv....

Ob julijski položnici preberite: Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja, Kdaj in zakaj je potrebno ukiniti greznico?, Obvestilo glede odvoza odpadkov na praznični dan ... ....

KOORDINATOR ZA LOGISTIKO IN PROIZVODNJO v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad Izobrazba: VI. stopnjaZnanje tujih jezikov: angleški jezik (aktivno), znanje drugega tujega jezika zaželen Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi: naročanje in usmerjanje prevozov sekundarnih surovin in odpadkov spremljanje proizvodnega procesa in skladiščenja sekundarnih surovin termi....

V starem mestnem jedru Krškega so naprodaj štiri nova stanovanja. Mirna okolica, lep panoramski razgled, dobre prometne povezave in bližina parkov ter sprehajalnih stez so zagotovilo za pravo odločitev. Stanovanja v velikosti od 45 m2 do 74 m2 se nahajajo na Cesti krških žrtev v Krškem. Svetle in klimatizirane prostore odlikuje funkcionalna razporeditev ter kakovostna gradnja - stanovanj....

V juliju 2019 bomo izvajali obnovo vodovoda v naselju Ravne pri Zdolah. Izvajalec gradbenih del je Kostak, d. d., kontaktna oseba za izvedbo gradbenih del je Alenka Pirc, dosegljiva na 031/474-664. V času izvajanja del (7.00 do 17.00 vsak delovni dan), bo izvedena delna zapora lokalne ceste. Dela se bodo izvajala predvidoma do konca avgusta. Vsak dan po končanih delih se bo zagotovila prev....