Obvestila

V položnici za pogrebne in pokopališke storitve si lahko preberete: Informacije o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Urejanje in vzdrževanje pokopališč, Skrb za varovanje okolja tudi na pokopališčih, Opravljanje kamnoseških del ... ....

Opis razpisanega delovnega mesta: Naziv: Vodja gradbišč I M/Ž - 1 kandidat/ka Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi neposredni nadzor gradbišč in vodenje del na gradbiščih vodenje dokumentacije in obračuna gradbišč organiziranje dela v skladu z operativnim planom in predpisi iz varstva pri delu strokovno vodenje gradbišč priprava popisov in ponudb za izvedbo dodat....

Opis razpisanega delovnega mesta: Naziv: Knjigovodja - analitik M/Ž - 1 kandidat/ka Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi  priprava podatkov po nosilcih poslovanja za organizacijske enote, poslovodstvo in projektne skupine sodelovanje pri pripravi vsebinskih obrazložitev pripravljenih poročil in analiz sodelovanje pri pripravi zapisov za knjiženje poslovnih dogodkov ....

V Urniku odvoza odpadkov, ki so oštevilčeni od 1 do 32, so na enostaven način označeni dnevi odvoza posamezne vrste odpadkov. ....

Prižig prazničnih lučk v Krškem v soboto, 1. decembra, ob 17. uri v Zatonu ....

Ob novembrski položnici preberite: urnik odvoza odpadkov za leto 2019, komunalne službe na skupni lokaciji, zimska služba, zaščita vodomerov pred zmrzaljo, odvoz v prazničnih dneh ... ....

V ponedeljek, 26. 11. 2018, se bo začela prva faza rekonstrukcijskih del na Cankarjevi ulici v Krškem. Faznost gradbenih in ostalih del ter delne in popolne zapore posameznih odsekov se bo izvajala skladno in na način kot je bilo javno predstavljeno stanovalcem na tem območju 23. 10. 2018 v sklopu celotne predstavitve projekta na sedežu Občine Krško. Prva faza bo potekala v spodnjem delu....

Od 17. do 25. novembra poteka Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je letos namenjen nevarnim odpadkom. ....

Družba Kostak izvaja zimsko vzdrževanje občinskih cest na področju občin Krško in Kostanjevica na Krki. Glavni dežurni telefon za zimsko ....

Občina Šentjernej je uspešno zaključila investicijo Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega 7,71 ha zemljišč ....