Obvestila

Obveščamo vas, da bomo jutri, 21. 1. 2021, med 8. in 10. uro izvajali nujna vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v naseljih Vihre in Mrtvice. V tem času bo prekinjena oskrba s pitno vodo.  Prosimo za razumevanje. Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi ob....

Na področju informacijske tehnologije se je v delniški družbi Kostak pojavila potreba po kadrovski štipendiji. Podatki o štipendiji: študijsko leto: 2021/2022, višina štipendije: približno 200 EUR, št. razpisanih štipendij: 1. Pogoji za prijavo na razpis so: študent/študentka zadnjega letnika diplomskega študija Fakultete za računalništvo in informatiko Ljubljana ali....

Družba Kostak je prejela s strani Upravne enote Krško uporabno dovoljenje za investicijski projekt v Krškem, s katerim je zagotovljenih 29 oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini Doma starejših občanov v Krškem. Gre za projekt izgradnje oskrbovanih stanovanj v Krškem, ki je sofinanciran s strani Stanovanjskega sklada RS po Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za sta....

Obveščamo vas o spletnem urniku odvoza odpadkov, o spremembi zaračunavanja storitev ravnanja z odpadki zaradi epidemije koronavirusa za pravne osebe, o investicijsko-vzdrževalnih delih  na področju gospodarskih-javnih služb v letošnjem letu, zamenjavi in zaščiti vodomerov. Prijetne praznike želimo in vse dobro v novem letu.    ....

Prejšnji teden je družba Kostak skupaj s podjetjem CGP sanirala cesto Spodnji Stari Grad – Vrbina ter zagotovila vsem uporabnikom, še posebej krajanom iz KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, boljšo in varnejšo vožnjo. Cestni odsek je bil zaradi slabega stanja vozišča ter dotrajanosti in poškodb potreben sanacije, zato smo v družbi Kostak prepričani, da bo tako urejena cesta prispeva....

Občinski svet Občine Krško je na 18. seji dne 14. 12. 2020 sprejel Sklep o spremembi zaračunavanja storitev ravnanja z odpadki zaradi epidemije koronavirusa, številka 354-139/2020-O604, v nadaljevanju Sklep. Župan občine Krško pa je sprejel podrobnejši način izvedbe tega sklepa.   Vsi upravičenci, ki ste že posredovali vloge, boste v naslednjih dneh prejeli dobropis za zaračunane s....

Zaradi spremembe lastništva zemljišča smo obstoječi ekološki otok na parkirišču ob Cesti prvih borcev v Brestanici (pri DS Smith) premaknili v Jetrno selo pri brestaniškem bazenu. V prihodnje nameravamo ob bazenu zgraditi tudi sodobno podzemno zbiralnico z večjo kapaciteto odlagalnega prostora in lepšim izgledom, ki bo nadomestila dosedanje velike zabojnike. Zahvaljujemo se za razumevan....

....

V prazničnih dneh bo odvoz komunalnih odpadkov potekal po prilagojenem programu: v četrtek, 24. 12., bomo izvajali četrtkov in petkov odvoz, v petek, 1. 1. 2021, odpadkov ne bomo odvažali. Biološke odpadke bomo namesto v petek pobirali v četrtek, 31. 12. 2020.   ....

Krško, 22. 12. 2020 - Nadzorni svet družbe Kostak je na današnji seji ponovno imenoval za predsednika uprave Miljenka Muho za mandatno obdobje 2021−2025. Miljenko Muha je predsednik uprave družbe Kostak od leta 2011, od tedaj je družba Kostak razširila svoje poslovanje tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Gradbene projekte izvajamo na Hrvaškem, Srbiji in Nemčiji, na področju obdelave od....