Obvestila

Sporočanje stanja vodomerov – plačilo storitev po dejanski porabi V kolikor želite obračun storitev za pitno vodo in nanjo navezujoče storitve po dejanski porabi, nam do 25. v mesecu sporočite stanje vodomera na 07 48 17 249 oziroma 07 48 17 221. Stanje lahko sporočate tudi preko spletnega portala www.komunala.info. Sicer smo kot izvajalec javne službe dolžni popis stanja vodomerov izv....

Kostak, d. d., objavlja prosto delovno mesto »strojnik-vzdrževalec« M/Ž Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., išče novega sodelavca na delovnem mestu »strojnik-vzdrževalec«. Zaposlitev je za polni delovni čas. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti in znanja ter enakih možnosti, ne glede na starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje....

Krško, 24. september - Družba Kostak je danes v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije učencem in dijakom v okviru dogodka »Skrivnosti podzemne vode Krškega polja« predstavila geološki stolpec Krškega z okolico in model vodonosnika Krškega polja. Oba učna pripomočka sta nastala v sklopu projekta VARUJVODO in bosta pripomogla k lažjemu razumevanju geološke zgradbe našega območja....

Občina Krško je v četrtek, 19. septembra, uradno namenu predala obnovljeno Cankarjevo ulico. V sklopu rekonstrukcije 339 m dolge ulice, ki jo je izvajala družba Kostak, so bili urejeni vsi komunalni vodi (meteorna, fekalna kanalizacija, širokopasovne povezave, vodovod), ureditev odvodnjavanja ter ureditev pločnikov. Dela so potekala od novembra 2018 do julija 2019. Skupna vrednost nalož....

Iščete zemljišče za vaš poslovni objekt ali morda stanovanje? Preverite ponudbo nepremičnin na nepremičnine Kostak ....

V šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 družba Kostak razpisuje kadrovske štipendije za naslednje poklice:  3 štipendije za srednje poklicno izobraževanje, inštalater strojnih inštalacij 2 štipendiji za srednje poklicno izobraževanje, oblikovalec kovin, ključavničar 2 štipendiji za srednje poklicno izobraževanje, zidar 2 štipendiji za srednje poklicno izobraževanje, tesa....

Med 3. in 5. oktobrom bo iz vseh krajevnih skupnostih občin Krško in Kostanjevica na Krki organiziran brezplačen prevzem nevarnih odpadkov, v katerem bomo zbirali škropiva (pesticide, insekticide, fitofarmacevtske pripravke), zdravila (mazila, posipe, tablete, sirupe), čistila in kozmetiko (pršila, ličila), ostanke lakov, barv, lepil, topil, odpadna olja (ostanke motornih in jedilnih olj te....

Vsak prebivalec Slovenije povprečno odvrže 10,5 litrov odpadnega olja na leto in z nepravilnim ločevanjem lahko tako s tem onesnaži 10 milijonov litrov vode. Odpadno jedilno olje lahko ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi postane obnovljiv vir energije. V skrbi za trajnostno rešitev problematike jedilnega olja smo se v sklopu projekta »Olje nekoliko drugače« združili Komuna....

K sodelovanju vabimo nove sodelavce za potrebe povečanega obsega del v obratu prehrane in pri izvajanju vzdrževalnih ter čistilnih del v času rednega letnega remonta v Nuklearni elektrarni Krško. Angažiranje novih sodelavcev za potrebe del v obratu prehrane bo potekalo od avgusta dalje, za področje dela v proizvodnem delu NEK pa od 26. septembra do predvidoma 8. novembra 2019. Izvajanje re....

Danes bo družba Kostak s pogorišča Ekosistemov v Zalogu odpeljala prvih deset tovornjakov odpadkov. Na pogorišču se nahaja približno 7.500 ton delno obdelanih nenevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru. V manjši meri oziroma manj kot desetina pa je industrijske nenevarne plastike, prav tako ožgane v požaru. Odpadki so deloma v balah, deloma v razsutem ....