Obvestila

Objavljamo pet prostih delovnih mest v Sektorju proizvodnje in razvoja pri ravnanju z odpadki, z nazivom ''strojnik I''. STROJNIK I;  M/Ž – 5 ZAPOSLITEV Opis dela: Kandidat bo zadolžen za delo s stroji ter za izvajanje tekočih in nujnih vzdrževalnih del strojne mehanizacije na področju ravnanja z odpadnimi surovinami. Pogoji dela: delo poteka v 3 izmenah, po potrebi nadurno delo, obča....

Objavljamo prosto delovno mesto za določen čas v Sektorju komunale. Naziv delovnega mesta je "pomožni delavec na oskrbi s pitno vodo". Rok za prijavo na razpisano delovno mesto je do vključno 27. 8. 2018. Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti. Kandidati lahko oddate vlogo za prosto delovno mesto preko elektronske pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščite....

Delniška družba Kostak, Leskovška cesta 2 a, Krško, vabi k sodelovanju sodelavca za delo na področju gradbene dejavnosti, ki dobro obvlada nemški jezik in mu delo v tujini predstavlja izziv. Kandidat bo sklenil pogodbeno razmerje za nedoločen čas z dvomesečnim poskusnim delom. Lokacija dela je okolica Münchna in Stuttgarta, delovnik od ponedeljka do petka. V času dela v tujini delodaja....

V teh dneh intenzivno urejamo okolico zbiralnic – ekoloških otokov – na vaseh in območjih, kjer ni goste poselitve v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Uredili, očistili in pokosili smo okolico več kot 150 ekoloških otokov. Na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki je vzpostavljenih več kot 300 ekoloških otokov, na katerih lahko občani odložijo ločeno zbrane steklene ....

V sredo, 15. avgusta 2018, zaradi praznika ne bomo odvažali komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Odvoz je prestavljen na naslednji dan, 16. avgusta 2018. ....

HPG Brežice, d. o. o., hčerinsko podjetje delniške družbe Kostak, izvaja v zbirnem centru »Skladišče Cundrovec« zbiranje odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, s sprem.). Podjetje zbira oziroma predhodno skladišči nenevarne odpadke v zbirnem centru, v katerem se odpadki raztovorijo za namen priprave za prevoz do kraja njihove obdelave. V zbirnem centru se odpadki ....

V družbi Kostak smo v poletnih mesecih obiskali romsko naselje Kerinov Grm, kjer smo sodelovali pri dveh predstavitvah o pravilnem ločevanju odpadkov. Predstavitve smo pripravili v sodelovanju z Večnamenskim romskim centrom DROM, v okviru projekta Skupaj za znanje. ....

Na nekaterih zbiralnicah – ekoloških otokih – so se že dlje časa pojavljale težave s preobremenjenostjo, saj so nekateri posamezniki od drugod dovažali večje količine odpadkov, hkrati pa so bile zaradi prebiranja odpadkov in brskanja po posodah zbiralnice pogosto neurejene. V teh dneh smo zato na nekaterih zbiralnicah namestili ključavnice in omejili dostop. Ekološki otoki na Papirni....

Beograjska družba Kostag je konec junija pridobila posel izgradnje glavnega kanalizacijskega kolektorja za mesto Leskovac, konec julija pa so podpisali pogodbo za uvajanje v delo, ki naj bi ga zaključili v 22 mesecih. Družba Kostag tako začenja z izgradnjo kolektorja v dolžini 5150 metrov, ki bo omogočil delovanje naprave za čiščenje odpadnih voda mesta Leskovac. Projekt v vrednosti 3,5 ....

Pri krški območni enoti Rdečega križa Slovenije so danes pripravili krvodajalsko akcijo, ki so se ji že tradicionalno pridružili tudi naši sodelavci. V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri, zato je darovanje krvi eno najbolj človekoljubnih dejanj. Da bi zadostili potrebam po krvi, mora kri vsakodnevno darovati kar 400 krvodajalcev in krvodajalk. To dosežejo z organizacijo števil....