Posode za zbiranje mešane embalaže se nahajajo pri gospodinjstvih, na zbiralnicah oziroma ekoloških otokih ter pri Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Odlagamo:

  • plastenke pijač in živil
  • plastenke čistil in pralnih sredstev
  • pločevinke živil in pijač
  • sestavljena embalaža npr. tetrapak
  • plastični lončki in vrečke

 NE odlagamo:

  • plastične embalaže nevarnih snovi ali njihovih ostankov (motornih in druge vrste mineralnih olj, sredstev za zaščito rastlin, barv, lakov ipd.) Vedno preverite, ali je na embalaži simbol za nevarne odpadke, in nevarne odpadke odpeljite v zbirni center ali jih oddajte v premično zbiralnico);
  • celofana;
  • CD-jev, DVD-jev in gramofonskih plošč;
  • kosovnih plastičnih predmetov (polomljeni plastični stoli, talne obloge … – odpeljete v Center za ravnanje z odpadki)
  • stekla, papirja, bioloških in mešanih odpadkov

 

Pomembno:

Embalažo vedno izpraznimo. Če je mogoče jo tudi stisnemo, tako da nam tako pri ločevanju doma kot kasneje pri odlaganju zavzame čim manj prostora. Preden embalažo odložimo, ji vedno odstranimo pokrovček ali zamašek. Embalaže ni treba izpirati ali prati.

Zakaj ločevati?

Letna potrošnja plastične in druge embalaže se je v nekaj desetletjih bistveno povečala, tako predstavlja kar 15 % odpadkov povprečnega gospodinjstva. Ločevanje plastičnih izdelkov in njihova predelava občutno pripomoreta k varovanju naravnih virov, prav tako predelava ostale embalaže.