Družba Kostak odvaža kosovne odpadke iz gospodinjstev na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki po naročilu enkrat letno brezplačno, v času delovnih ur pa jih vse leto sprejema tudi Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Med kosovne odpadke spadajo:

 • stavbno pohištvo, kosi pohištva
 • sedežne garniture, vzmetnice, preproge
 • sanitarni elementi
 • odpadni kovinski deli
 • svetila in senčila
 • drugi odpadki, ki jih zaradi velikosti ni možno odlagati v posode za odpadke

 

Ste vedeli?

Pri odvozu kosovnih odpadkov prevzemamo tudi:

 • odpadno električno in elektronsko opremo,
 • tekstil in obutev ter
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike.

 

Naročilo odvoza

Enkrat letno imajo vsa gospodinjstva v občini Krško in občini Kostanjevica na Krki možnost naročila odvoza kosovnih odpadkov brezplačno, vendar ne več kot 3 m3.

 • V kolikor naročate kosovne odpadke za več gospodinjstev skupaj, dostavimo 5 m3 kontejner (potrebujemo vsaj 5 naročnikov in njihove podatke).
 • Gospodinjstva v stanovanjskih blokih, po skupnem dogovoru z vsemi stanovalci, naročilo posredujete upravitelju stanovanjskega bloka, s katerim dogovorite odvoz. Velja omejitev glede količine (1 m3 na gospodinjstvo). V kolikor bodo med kosovnimi odpadki tudi drugi odpadki, ki tja ne sodijo (odslužena vozila in njihovi deli, gradbeni odpadki, avtomobilske pnevmatike, akumulatorji, zeleni odpadki …), jih posebej obračunamo in razdelimo med vsa gospodinjstva v stanovanjskem bloku.
 • Na osnovi predhodno pripravljene ponudbe izvedemo tudi storitev izpraznitve kosovnih odpadkov s stanovanjskih objektov (višina tovrstnega stroška se oceni po individualnem ogledu posamezne lokacije).

 

Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov sprejemamo na telefonskih številkah 07 48 17 313 ali 07 48 17 278, med ponedeljkom in petkom, od 7. do 15. ure. Odvoz kosovnih odpadkov je mogoče naročiti tudi preko elektronskega obrazca, ki je dostopen na TEJ POVEZAVI.

Ob naročilu boste prejeli dodatne informacije oziroma navodila glede odvoza. Odvoz bo predvidoma realiziran v 14. dneh od dneva naročila. O točnem datumu in času vas telefonsko obvestimo.

Kosovni odpadki morajo biti postavljeni pri odjemnem mestu posode za odpadke, na dogovorjeni dan odvoza. Zbrani morajo biti samo kosovni odpadki. V nasprotnem primeru zaračunamo odlaganje oziroma procesiranje ter strošek odvoza za vse ostale odpadke ločeno.