Nevarne odpadke zbiramo na dva načina:

  • akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev organiziramo dvakrat letno, v spomladanskih in jesenskih mesecih,
  • vse leto v času delovnih ur nevarne odpadke zbira tudi Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Med nevarne odpadke sodijo:

  • škropiva, pesticidi, insekticidi, fitoterapevtski pripravki, …
  • zdravila, mazila, posipi, tablete, sirupi, termometri,…
  • čistila in kozmetika, pršila, ličila, …
  • ostanki lakov in barv, lepil, topila, motorna in jedilna olja, …
  • baterije in akumulatorji, …

Vsi prineseni odpadki naj bodo po možnosti v originalnih embalažah in varno zaprti!

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Uporabnike, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov, o urniku in poteku akcije obveščamo na zadnji strani računov za obračun komunalnih storitev ter preko sredstev javnega obveščanja. V vsaki krajevni skupnosti je določeno vsaj eno zbirno mesto, kamor lahko občani prinesejo nevarne odpadke. Na zbirnem mestu se določen čas nahaja vozilo za prevoz nevarnih odpadkov in usposobljeno osebje, ki prevzema nevarne odpadke. Nevarne odpadke odvažamo na ponovno predelavo ali uničenje.

Ali ste vedeli?

Pri prepoznavanju nevarnih snovi so nam v pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži: zdravju škodljivo, okolju nevarno, jedko, eksplozivno, vnetljivo, strupeno, oksidativno, dražljivo …

Baterij nikoli ne smemo mešati z ostalimi komunalnimi odpadki, saj vsebujejo strupene kovine, kot so živo srebro, svinec, nikelj in podobno. Izrabljene baterije zato ne glede na njihovo majhnost vedno sodijo med nevarne odpadke.

Tudi odpadno jedilno olje spada med nevarne odpadke. Če ga zbiramo ločeno, ga lahko namenimo nadaljnji uporabi. V Krškem in Kostanjevici na Krki imamo trenutno vzpostavljene tri posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja, na zbiralnicah v bližini osnovnih šol Jurija Dalmatina Krško, Leskovec pri Krškem in Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.