Posode za zbiranje papirja in kartona se nahajajo na zbiralnicah oziroma ekoloških otokih ter pri Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Odlagamo:

 • časopise in revije
 • zvezke in knjige
 • prospekte in kataloge
 • pisemske ovojnice
 • pisarniški in ovojni papir
 • papirnate nakupovalne vrečke
 • kartonsko embalažo in lepenko

 

NE odlagamo:

 • kartonske votle embalaže tekočin (ta spada med embalažo)
 • kopirnega, povoščenega ali plastificiranega papirja, tapet in celofana (odložimo med preostale odpadke)
 • cigaretnih zavojčkov (spadajo med preostale odpadke)
 • higienskega papirja – papirnatih brisač, prtičkov, robčkov ipd. (odložimo med BIO, sicer preostanek odpadkov)
 • z živili pomazane ali prepojene papirnate in kartonske embalaže (spada med preostale odpadke)
 • kakorkoli umazanega ali navlaženega papirja in kartona

 

Kako odlagamo? 

Kartonaste škatle raztrgamo in zložimo, da zasedejo čim manj prostora. Odstranimo tudi lepilne trakove. Če je revija zavita v zaščitno folijo, to odložimo v zabojnik z rumenim pokrovom.

Ste vedeli?

Pridelava papirja ima na okolje velik vpliv, saj se za pridelavo uporabljajo velike količine lesa. Z zbiranjem in recikliranjem starega papirja za nadaljnjo predelavo tako v večji meri vplivamo na ohranjanje naravnih virov - predvsem z zmanjšanjem količine porabljenega lesa in manjšim onesnaževanjem vode, hkrati pa se za predelavo papirja porabi manjše količine električne energije.