Kaj so posebni odpadki?

Posebni odpadki so odpadki, s katerimi je treba ravnati na poseben način in na katere se nanašajo posebna pravila. Skladno z najboljšo evropsko prakso tudi Slovenija v svojem pravnem redu predpisuje ločeno zbiranje in predelavo določenih vrst odpadkov. Za zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki država podeljuje posebne koncesije in licence; pooblaščeni izvajalci so navedeni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

Gradbeni odpadki

Manjše količine gradbenih odpadkov (opeka, beton, keramika) in stavbnega pohištva (okna, vrata) lahko občani pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, za večje količine pa morajo skleniti pogodbo s podjetjem, pooblaščenim za ravnanje s to vrsto odpadkov.

Izrabljene avtomobilske pnevmatike

Izrabljene avtomobilske pnevmatike lahko občani v manjših količinah pripeljejo na Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, večje količine prevzemajo pooblaščeni izvajalci.

Avtomobili

Avtomobile sprejemajo pooblaščeni izvajalci, ki izrabljene avtomobile predelujejo, obdelujejo ali reciklirajo.

Azbestni odpadki

Med izdelke, ki vsebujejo azbest, spadajo salonitne plošče, azbestno-cementna kritina, azbest-cementne vodovodne cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih kotlih, izolacija na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi …

V Sloveniji je več podjetij, ki imajo dovoljenje za odstranjevanje azbestnih odpadkov, pri manjših količinah pa lahko za pravilno ravnanje z azbestnimi odpadki poskrbite sami. Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti zapakirani v nepropustno zaprtih vrečah tako, da so stiki tkanine oziroma folije zvarjeni ali zlepljeni. Potem jih lahko odložimo na odlagališče nenevarnih odpadkov.