Ločeno zbiranje odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov je temelj sodobnega in okolju prijaznega ravnanja z odpadki, ki omogoča ponovno uporabo surovin in manj odlaganja na odlagališča. Družba Kostak je sistem ločenega zbiranja odpadkov uvedla v letu 2003 in ga vse odtlej nadgrajuje z najsodobnejšimi pristopi ravnanja z odpadki.  

Ločeno se zbirajo: embalaža, papir in karton, steklo, biološki odpadki, tekstil in obutev, kosovni odpadki, nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, preostanek odpadkov in posebni odpadki.

Sistem ločenega zbiranja odpadkov je urejen:

 • pri gospodinjstvih (urnik odvoza najdete na tej povezavi),
 • na zbiralnicah oziroma ekoloških otokih (seznam je na voljo na tej povezavi) ter
 • na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Ločevanje odpadkov pri gospodinjstvih

V gospodinjstvih se zbira mešana embalaža in preostanek odpadkov, pri individualnih hišah še biološki odpadki. Ostale vrste odpadkov se zbirajo na ekoloških otokih oziroma v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Danes ločeno zberemo že 65 odstotkov odpadkov iz gospodinjstev.

Ločeno zbiranje na zbiralnicah oziroma ekoloških otokih

Na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki sta vzpostavljeni 302 zbiralnici oziroma ekološka otoka. Na ekoloških otokih se zbira mešana embalaža, papir in karton ter steklo, v naseljih zunaj mest še biološki odpadki.

Ločeno zbiranje odpadkov na zbirnem centru pri Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Na zbirnem centru pri Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad se ločeno zbirajo vse vrste odpadkov: mešana embalaža, papir in karton, steklo, biološki odpadki, tekstil in obutev, kosovni odpadki, nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, preostanek odpadkov in posebni odpadki.

Ločeno zbiramo:

 • embalažo, papir in karton, steklo (zbiralnice)
 • biološke odpadke (v mestnih naseljih v vsakem gospodinjstvu, na podeželju na zbiralnici)
 • tekstil in obutev (Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad)
 • kosovne odpadke (brezplačni odvoz po naročilu, plačljiv odvoz po naročilu ali Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad),
 • nevarne odpadke (akcija zbiranja nevarnih odpadkov v septembru ali Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad),
 • odpadno električno in elektronsko opremo (Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad),
 • preostanek odpadkov (črni ali sivi zabojniki),
 • posebne odpadke (Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad)