Odpadna električna in elektronska oprema se odlaga ločeno od ostalih odpadkov:

 • prevzemajo jo trgovci ob nakupu nove opreme (hladilni, televizijski sprejemnik, pralni stroj …),
 • vse leto v delovnem času odpadno električno in elektronsko opremo sprejema Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad,
 • ob odvozu kosovnih odpadkov je možna tudi oddaja odpadne električne in elektronske opreme.

 Med odpadno električno in elektronsko opremo spadajo:

 • velike in male gospodinjske naprave;
 • televizijski in računalniški zasloni;
 • IT in telekomunikacijska oprema;
 • zabavna elektronika;
 • električno in elektronsko orodje;
 • oprema za razsvetljavo;
 • zapestne ure in budilke;
 • električni aparati za nego telesa;
 • elektronske igrače in športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli.

Ali ste vedeli?

Električna in elektronska oprema vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro in klorofluoroogljiki (CFC plini), ki jih s posebnimi postopki, prilagojenimi posamezni vrsti aparata oziroma opreme, uničijo ali ponovno uporabijo.

V odpadni električni in elektronski opremi se nahajajo pomembne surovine − milijon mobilnih telefonov vsebuje 250 kilogramov srebra, 24 kilogramov zlata in po 9 kilogramov paladija in bakra. Kar 90 odstotkov teh surovin je možno reciklirati.

Kljub temu v Evropski uniji vsako leto odvržemo 10 milijonov ton računalnikov, telefonov, gospodinjskih in drugih aparatov. Večina jih še vedno konča na odlagališčih.