Zaradi del na vodovodnem omrežju bo v obdobju od 4. 7. do 31. 10. 2022 na določenih odsekih zaprtih več cest, in sicer: Leskovec - Golek - Veliki Trn - Planina Sr. Pijavško - Ženje - Sp.. Dule Brestanica - Anže - Kostanjek Ravne - Frankovič Cesta - Gunte Podulce - Videm  Odseki, ki bodo zaprti, so označeni na tej povezavi.   ....

Obveščamo vas o popolni pomični zapori CKŽ v starem Krškem, na odseku med številkama 55 in 69, zaradi obnove ceste CKŽ. Gradbena dela se bodo izvajala fazno, po posameznih odsekih, dostopi do stanovanjskih in poslovnih objektov bodo omogočeni skladno s spremenjenim prometnim režimom.      ....

Obveščamo vas o popolni zapori ceste Stolovnik-Raztez-Dobrava na odseku, označenem spodaj na sliki. Cesta bo zaprta med 20. 6. 2022 in 30. 11. 2022.      ....

Obveščamo vas o popolni zapori stare državne ceste v Kostanjevici na Krki zaradi obnove severnega mostu. Cesta bo zaprta med 10. in 13. majem. Obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o popolni zapori Leskovške ceste na križišču pri stadionu in ceste med Gubčevo ulico in Šolskim centrom (označeno na grafičnem delu) zaradi obnovitvenih del na Cesti krških žrtev. Obvoz ni predviden, dostop za stanovalce bo urejen.      ....