Vrsta zapore: interventna popolna Odsek: JP2 692652 Trška Gora-odcep Puntar (Rostoharjeva ulica)  Trajanje zapore: od 30. 8. 2023  Vzrok za zaporo: rekonstrukcija ceste  Obvoz: ni predviden      ....

Vrsta zapore: popolna Odsek: JP 693631 Vrbina, označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 31. 8. 2023  do 2. 9. 2023   Vzrok za zaporo: pripravljalna dela na območju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov  Obvoz: ni predviden      ....

Vrsta zapore: popolna Odsek: 694484-Vrhule-Drnovšek, označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 16. 8. 2023  do 30.10. 2023   Vzrok za zaporo: rekonstrukcija ceste  Obvoz: ni predviden  ....

Vrsta zapore: popolna Odsek: 691621-Veliki Kamen-Mrčna sela-Završje, označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 16. 8. 2023  do 21.12 2023   Vzrok za zaporo: ureditev nadomestnega prepusta  Obvoz: je označen  ....

Vrsta zapore: popolna Odsek: JP 692323 Sotošek-Kuselj-Vodopivec označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 26. 6. 2023  do 21.10. 2023   Vzrok za zaporo: dela na cestišču  Obvoz: ni predviden  ....