Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191181 Gornje Pijavško-Veliki Trn, na odseku, ki je označen na grafičnem prikazu. Zapora traja med 3. 10. 2018 in 25. 11. 2018. Vzrok za zaporo je izgradnja čistilna naprave. Obvoz ni predviden.   ....

Obveščamo vas o popolni zapori kolesarske poti v Brestanici (pred predorom-Gasilski dom v Brestanici), ki traja od 20. 9. 2018 do nadaljnjega.  Vzrok za zaporo je padanje kamenja, obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o zapori ceste LC 191101 Rožno-Presladol (pri mostu), ki traja od 10. 9. 2018. Vzrok za zaporo je preplastitev cestišča, obvoz ni predviden. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore, ki bo od 23. 8. 2018 dalje na cesti LC 191171 Leskovec-Golek-Veliki Trn-Planina (skozi Smečice, Planina, Mali Trn). Odseki so označeni na spodnjih grafičnih prikazih. Vzrok za zaporo je preplastitev cestišča, obvoz ni predviden.       ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore pločnika na cesti LC 191331 Stara državna cesta, v Kostanjevici na Krki, Ulica talcev 15.  Zapora traja med 20. 8. 2018 in 31. 12. 2018.  Vzrok za zaporo je rušenje in dela na stanovanjski hiši. Obvoz ni predviden.   ....