Vrsta zapore: popolna (promet bo sproščen izven delovnega časa gradbišča) Cesta: JP LC 191011 Dovško-Kališovec-Sevnica-Mrzla Planina (Gorenji Leskovec) Odsek: označeno na grafičnem delu (z rumeno) Trajanje zapore: od 16. 10. 2023 do 30. 11. 2023      Vzrok za zaporo: investicijsko vzdrževalna dela  Obvoz: ni predviden ....

V ponedeljek bo na Cesti krških žrtev v Krškem, od krožišča pri mostu do krožišča pri Stadionu Matije Gubca, spremenjen prometni režim.  Ob 7.30 uri bomo pričeli z rekonstrukcijo obstoječega pločnika v smeri od stadiona proti krožišču pod Narplom. Dela se bodo izvajala v sklopu rekonstrukcije Ceste krških žrtev, skladno z navedenim bo izveden začasni prometni režim in sicer....

Vrsta zapore: popolna Cesta: JP 692381 Pesje - naselje v km 0,45-0,820 (povezava Dolenja vas - Pesje)  Odsek: označeno na grafičnem delu (z vijolično) Trajanje zapore: od 19. 9. 2023 do 6. 10. 2023      Vzrok za zaporo: asfaltiranje, investicijsko vzdrževalna dela  Obvoz: ni predviden ....

Vrsta zapore: delna in popolna  Cesta: LK 192041 Cesta 4. julija in LK 192184 Kolodvorska ulica  Odsek: označeno na grafičnem delu (Cesta 4. julija 44) Trajanje zapore: od 8. 9. 2023  do  30. 9. 2023   Vzrok za zaporo: dela na strehi  Obvoz: ni predviden  ....

Vrsta zapore: popolna Cesta: LC191111 Spodnji Stari Grad-Vrbina  Odsek: označeno na grafičnem delu  Trajanje zapore: od 9. 9. 2023 (od 8. ure  do 10. 9. 2023 (do 2. ure)   Vzrok za zaporo: prireditev  Obvoz: ni predviden      ....