Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191191 Pod Goro, ki traja od 27. 11. 2018 do 4. 12. 2018. Vzrok za zaporo je rušitev hiše, obvoz ni predviden. ....

V ponedeljek, 26. 11. 2018, se bo začela prva faza rekonstrukcijskih del na Cankarjevi ulici v Krškem. Faznost gradbenih in ostalih del ter delne in popolne zapore posameznih odsekov se bo izvajala skladno in na način kot je bilo javno predstavljeno stanovalcem na tem območju 23. 10. 2018 v sklopu celotne predstavitve projekta na sedežu Občine Krško. Prva faza bo potekala v spodnjem delu....

Obveščamo vas o postavitvi zapore na območju LC 191193 Brezje pri Senušah-Velika vas, ki traja od 23. 11. 2018 do predvidoma 30. 11. 2018. Vzrok za zaporo je preplastitve cestišča. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 692328 Grabner-Klinec-Pečnik. Zapora bo trajala od 26. 11 .2018 do 30. 04. 2019. Vzrok za zaporo je sanacija plazu. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas, na odseku od naselja Globočice do odcepa Bajn vrh. Zapora bo trajala med 15. 10. 2018 in 30. 11. 2018.  Vzrok za zaporo je sanacija vozišča, obvoz bo označen. ....