Obveščamo vas o postavitvi delne zapore lokalne ceste  Brestanica – Stolovnik v času med 16. 7. in 23. 7. 2018 zaradi del na pločniku (priprava in asfaltiranje). Dela bodo potekala med 7. in 15. uro. Izvaja jih CGP d. d.  ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti JP 693811 Žadovinek, kot je označeno na grafičnem prikazu. Zapora traja med 16. 7. 2018 in 18. 11. 2018. Vzrok zapore je izgradnja obvoznice, obvoz ni predviden.   ....

Obveščamo vas o postavitvi delne interventne zapore na cesti LZ 192057 CKŽ (na križišču pri MEGADOMU), kot je označeno na grafičnem prikazu.  Trajanje zapore je od 10. 7. 2018 do 20. 7. 2018. Vzrok za zaporo so dela na vodovodnem omrežju.  Obvoz ni predviden, prosimo za razumevanje.    ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 692631 Bučerca-Ponikve-Anže, v naselju Anže, med 29. 6. 2018 in 31. 8. 2018. Vzrok za zaporo je rekonstrukcija mostu, obvoz ni predviden. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191031 Dovško-Šedem, na območju, ki je označeno na skici. Zapora traja med 5. 6. 2018 in 31. 7. 2018. Vzrok za zaporo je rekonstrukcija cestišča. Obvoz je označen. ....