Obveščamo vas o postavitvi popolne interventne zapore na cesti LC 191081 Videm–Bučerca in JP 692631 Bučerca–Ponikva, ki bo 18. 5. 2018, med 8. in 9. uro na odseku, ki je označen na skici.  Vzrok zapore je intervencija za elektro omrežju. Obvoz ni predviden. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti LC 191091 Videm-Brestanica med 17. 5. 2018 in 15. 6. 2018. Vzrok za zaporo je ureditev parkirišč pri železniški postaji.  Obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191301 Gmajna-Dolenja vas pri Raki-Zabukovje med 14. 5. 2018 in 30. 9. 2018.  Vzrok za zaporo je rekonstrukcija ceste. Obvoz je označen.  ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na lokalni cesti LC 191152 Veliki Trn-Arto, med 14. 5. 2018 in 30. 6. 2018. Vzrok zapore je rekonstrukcija ceste, obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na lokalnih cestah LC 191081 Videm–Bučerca in JP 692631 Bučerca-Ponikva, ki bo med 11. 5. 2018 in 31. 5. 2018.  Vzrok zapor je izvedba elektro kanalizacije. Obvoz ni predviden.  ....