Obveščamo vas o postavitvi interventne popolne zapore na cesti LK 192041 Cesta 4. Julija, ki bo trajala od 20. 3. 2019 do 22. 3. 2019. Vzrok za zaporo je obrezovanje dreves, obvoz ni predviden. Grafični prikaz zapore je viden spodaj. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti LK 192057 CKŽ, ki bo predvidoma trajala od 18. 03. 2019 do 01. 04. 2019. Vzrok za zaporo je izgradnja plinovodnega omrežja. Obvoz ni predviden. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191 061 Brestanica-Anže-Kostanjek-Zdole ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191191 Pod Goro, ki traja od 27. 11. 2018 do 4. 12. 2018. Vzrok za zaporo je rušitev hiše, obvoz ni predviden. ....

V ponedeljek, 26. 11. 2018, se bo začela prva faza rekonstrukcijskih del na Cankarjevi ulici v Krškem. Faznost gradbenih in ostalih del ter delne in popolne zapore posameznih odsekov se bo izvajala skladno in na način kot je bilo javno predstavljeno stanovalcem na tem območju 23. 10. 2018 v sklopu celotne predstavitve projekta na sedežu Občine Krško. Prva faza bo potekala v spodnjem delu....