Obveščamo vas o postavitvi delne in popolne zapore na cesti JP 694 511, JP 694271, JP 691154, LC 191192, JP 693 881, LZ 193261, JP 693828. Zapore bodo potekala od 6. 7. 2020 do 30. 9. 2020. Vzrok za zaporo je investicijsko vzdrževanje. ....

Obveščamo vas o postavitvi delne zapore na cesti 693531 Brod. Zapora bo potekala od 2. 7. 2020 do 8. 7. 2020. Vzrok za zaporo so arheološka izkopavanja. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LK 192183 Kolodvorska ulica (pri tržnci). Zapora bo potekala od 2. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na infrastrukturi.   ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti JP 693995 Pod Goro. Zapora bo potekala od 1. 7. 2020 do 10. 7. 2020. Vzrok za zaporo so dela na infrastrukturi. ....

Obveščamo vas o postavitvi delno premične zapore na cesti JP 693221 Oštrc-Avguštine, JP m693231 Žolnir-Črneča vas in JP 693222 Avguštine-Sveti Mohor, ba območju naselja Oštrc. Zapora bo potekala od 18. 6. 2020 do 31. 8. 2020. Vzrok za zaporo so dela na telekomunikacijskem omrežju. ....