Obveščamo vas, da bomo v torek 16. 7. 2019 izvedli popolno zaporo na Ulici Anke Salmič (LC 191151), zaradi del na vozišču. Popolna zapora bo premična po kampadah. Obvoz pa bo možen po Grebenčevi cesti in Wolfovi ulici. Zapora je dovoljena do 16. 8. 2019. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas o popolni zapori javne poti JP 694511 G. Pijavško – Veliki Trn. Zapora bo trajala predvidoma od 17. 07. 2019 do 20. 07. 2019. Vzrok za zaporo so izvedbe obrabno zapornega sloja. Prosimo za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil izvajalca del. ....

Obveščamo vas o popolni zapori na cestah LC 191332 Stara državna cesta II, LC 191331 Stara državna cesta I, LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas. Zapora bo trajala predvidoma od 06. 07. 2019 med 12.30 do 16.00 ure. Vzrok za zaporo je kolesarska prireditev. Obvoz je predviden po državni cesti (obvoznica). ....

Obveščamo vas o popolni zapori na cesti Lk 192 058 CKŽ in KJ 969401 Kolesarska pot. Zapora bo trajala predvidoma od 01. 06. 2019, 10.00 ure do 02. 06. 2019, 02.00 ure. Vzrok za zaporo je Velika nagrada Slovenije-Speedway Grand prix 2019. Obvoz ni predviden. ....

Obveščamo vas o delni zapori na cesti LK 192057 CKŽ. Zapora bo trajala predvidoma od 28. 05. 2019 do 06. 06. 2019. Vzrok za zaporo je izgradnja plinovodnega omrežja. Obvoz ni predviden. ....