Obveščamo vas o popolni zapori stare državne ceste v Kostanjevici na Krki zaradi obnove severnega mostu. Cesta bo zaprta med 10. in 13. majem. Obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o popolni zapori Leskovške ceste na križišču pri stadionu in ceste med Gubčevo ulico in Šolskim centrom (označeno na grafičnem delu) zaradi obnovitvenih del na Cesti krških žrtev. Obvoz ni predviden, dostop za stanovalce bo urejen.      ....

Obveščamo vas o interventni popolni zapori ceste Veliki Podlog - Velika vas v obdobju od 3. 2. 2022 do 5. 2. 2022. Vzrok za zaporo je izgradnja kolesarske povezave med Krško - Kostanjevica na Krki. Obvoz ni predviden.    ....

Obveščamo vas o popolni zapori ceste Veliki Podlog - Velika vas v obdobju od 3. 2. 2022 do 17. 12. 2022. Vzrok za zaporo je izgradnja kolesarske povezave med Krško - Kostanjevica na Krki. Obvoz ni predviden.  ....

Obveščamo vas o zapori ceste Videm-Brestanica v obdobju od 12. 10. 2021 do 23. 5. 2022. Vzrok za zaporo je obnova cestišča. ....