Vrsta zapore: popolna  Cesta: LC 191171 Leskovec-Golek-Veliki Trn-Planina-meja Sevnica  Odsek: označeno na grafičnem delu  Trajanje zapore: od 15. 1. 2024 do 29. 2. 2024      Vzrok za zaporo: rekonstrukcija gradu Predlagatelj zapore: Bratkovič, d. o. o.  Obvoz: ni predviden ....

Vrsta zapore: popolna  Cesta: LC 191331 Stara državna cesta  Odsek: označeno na grafičnem delu  Trajanje zapore: od 15. 1. 2024 do 27. 6. 2024      Vzrok za zaporo: obnova lesenega mostu  Predlagatelj zapore: Rafael, d. o. o.  Obvoz: ni predviden ....

Vrsta zapore: popolna  Cesta: LC 191081 Videm-Bučerca-Sremič-Videm Odsek: označeno na grafičnem delu  Trajanje zapore: od 23. 11. 2023 do 25. 12. 2023      Vzrok za zaporo: obnova cestišča  Predlagatelj zapore: Asfalt Kovač  Obvoz: ni predviden   ....

Vrsta zapore: popolna  Cesta: LK 193081 Delavska ulica na Senovem  Odsek: označeno na grafičnem delu (z rdečo) Trajanje zapore: od 23. 10. 2023 do 30. 4. 2023      Vzrok za zaporo: rekonstrukcija ulice  Obvoz: ni predviden ....

Vrsta zapore: popolna (promet bo sproščen izven delovnega časa gradbišča) Cesta: JP LC 191011 Dovško-Kališovec-Sevnica-Mrzla Planina (Gorenji Leskovec) Odsek: označeno na grafičnem delu (z rumeno) Trajanje zapore: od 16. 10. 2023 do 30. 11. 2023      Vzrok za zaporo: investicijsko vzdrževalna dela  Obvoz: ni predviden ....