Obveščamo vas o postavitvi popolne in delne zapore v Krškem, na cesti LK 192057 CKŽ pri Megadomu. Zapora traja od 16. 11. 2018 do 17. 11. 2018. Vzrok za zaporo so dela na cestišču, obvoz ni predviden. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne in delne zapore LC 191322 Straža pri Raki-Senuše (skozi naselje Straža pri Raki). Zapora bo trajala od 15. 8. 2018 do 31. 12. 2018. Vzrok za zaporo je preplastitev vozišča. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore v Krškem, na cesti JP 694571 Apnenik-Nova Gora-Ravni. Zapora traja od 17. 10. 2018 do 15. 11. 2018. Vzrok za zaporo so gradbena dela, obvoz ni predviden. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore na cesti LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas, na odseku od naselja Globočice do odcepa Bajn vrh. Zapora bo trajala med 15. 10. 2018 in 30. 11. 2018.  Vzrok za zaporo je sanacija vozišča, obvoz bo označen. ....

Obveščamo vas o postavitvi popolne zapore v Kostanjevici na Krki, na cesti LC 191332 Stara državna cesta II-Oražnova ulica, na odseku od Kmečkega hrama do Kambičevega trga. Zapora bo 20. 10. 2018, med 14. in 19. uro. Vzrok za zaporo je prireditev Jesen na Tamalem plac, obvoz ni predviden.   ....