Cesta: 193221 Bohoričeva ulica  Vrsta zapore: popolna Odsek: označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 20. 3. 2023  do 23. 3. 2023   Vzrok za zaporo: zaradi sanacije  Obvoz: ni predviden  ....

Cesta: JP 691571 Rožno-Peč-Bobnič Vrsta zapore: popolna Odsek: označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 20. 3. 2023  do 30. 4. 2023   Vzrok za zaporo: izvedba gradbenih del  Obvoz: ni predviden    ....

Cesta: LC 191161 Podulce-Zabukovje-Dolnje Radulje in JP 694242   Vrsta zapore: popolna Odsek: označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 7. 3. 2023  do 11. 3. 2023   Vzrok za zaporo: dela na vodovodnem omrežju  Obvoz: ni predviden  ....

Cesta: JP 693453 Obvozna pot Šutna  Vrsta zapore: popolna Odsek: označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 24. 1. 2023 dalje  Vzrok za zaporo: neprevozna cesta  Obvoz: ni predviden  ....

Cesta: JP 691 003 Pot na Arnes Senovo Vrsta zapore: popolna Odsek: označeno na grafičnem delu spodaj  Trajanje zapore: od 25. 1. 2023 do 15. 4. 2023 Vzrok za zaporo: izvedba gradbenih del  Obvoz: ni predviden    ....