Obveščamo vas, da bomo danes, dne 21. 2. 2018, izvedli delno interventno zaporo na občinski cesti LK 192054 CKŽ, pri Domu starejših občanov, zaradi interventnih del na kanalizacijskem omrežju . Zapora bo trajala predvidoma med 7. in 15. uro. Dela izvaja podjetje Kostak, d. d. ....

Obveščamo vas, da je od dne 27. 11. 2017 na Senovem popolna zapora na občinski cesti LZ 193 261 Tomšičeva ulica (v dveh fazah), zaradi izgradnje nadomestnega mostu čez Senovski potok in izgradnje kanalizacije.  Dela izvaja podjetje Kostak, d. d. ....

Obveščamo vas, o popolni zapori pločnika in parkirišč ob občinski cesti LC 192 051 CKŽ (na območju objekta CKŽ 19) v Krškem, zaradi rušitve objekta. Zapora bo trajala predvidoma do 28. 9. 2018. Obvoz ni predviden. Dela izvaja podjetje Kostak, d. d. ....

Obveščamo vas, da je od 1. 8. 2017 na občinski cesti LC 191142 Jelše - Gorica popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izgradnje kanalizacije. ....

Obveščamo vas, da smo dne 3. 1. 2018 izvedli popolno zaporo na občinski cesti JP 691004, Cankarjeva cesta na Senovem (od hišne številke 15 do 17), zaradi sanacije plazu. Zapora bo trajala predvidoma od 3. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Dela izvaja podjetje AGM Nemec, d. o. o. Obvoz ni predviden. ....