Temeljno vodilo pri opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javni vodovod. Družba Kostak v občinah Krško in Kostanjevica na Krki upravlja 9 vodovodnih sistemov, ki s pitno vodo oskrbujejo okoli 26.000 prebivalcev.

Prikaz oskrbovalnih območij javnih vodovodov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, z vrisanimi vodnimi viri in podatki o trdoti pitne vode na virih:

Z več kot 825 km vodovodnega omrežja, 11 vodnimi viri in 127 vodovodnimi objekti predstavlja ta sistem enega večjih vodovodnih omrežij v Sloveniji. Na javno vodovodno omrežje je priključenih 90 % prebivalcev občine Krško in 99 % prebivalcev občine Kostanjevica na Krki.

Podatki o vodovodnih sistemih v občini Krško in Kostanjevica na Krki:

Za zagotavljanje kakovostne pitne vode izvajamo notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode, skladno z zakonodajo in HACCP sistemom, ki je osnova sodobnega pristopa pri zagotavljanju varnih živil. Notranji nadzor oskrbe in kakovosti pitne vode izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Oskrba s kakovostno pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost, ki je združena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnih in količinsko ustreznih vodnih virov.

Operativni vodja oskrbe s pitno vodo
Janko Brulc, str. teh.

T: 07 48 17 225
M: 041 416 760
E: janko.brulc@kostak.si

Pripravljenost na domu
051 686 301

Kakovost pitne vode

Vodja nadzora kakovosti pitne vode
Nina Leskovar Ferme, uni. dipl. inž. geol.

T: 07 48 17 224

E: nina.leskovar-ferme@kostak.si