Trdota vode

Trdota vode je sestavljena iz začasne trdote (ali karbonatne trdote) in trajne trdote (ali nekarbonatne trdote). Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem; pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate.

Trdoto lahko izražamo z različnimi merili. Standardizirana enota je izražena v miligramih kalcijevega karbonata na liter (mg/L CaCO3), pogosto pa se uporabljajo nemške trdotne stopinje (°dH oz. °N), kjer ena stopinja pomeni vsebnost 10 mg CaO na 1 L vode).

Trdota pitne vode iz vodnih virov se razlikuje. V javnih vodovodnih sistemih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki je voda pretežno srednje trda, vrednosti so podane v spodnji tabeli.

Celokupna trdota pitne vode na vodovodnih sistemih:

Stopnja trdote Merilna lestvica (°N)
mehka voda 0 - 8
srednje trda voda  8 - 15
trda voda 15 -21
zelo trda voda nad 21

Vodni kamen

Kako nastaja vodni kamen?

Pri segrevanju se iz vode izločata kalcij in magnezij, ki se v obliki vodnega kamna odlagata na stenah cevi, na grelcih in sanitarnih armaturah. Pri višjih temperaturah količine odloženega kamna naraščajo.

Ali je treba vodo mehčati?

Mehčanje vode je potrebno v posebnih primerih, ko potrebujemo mehkejšo ali popolnoma demineralizirano vodo, na primer za ogrevalne sisteme, zahtevnejše klimatske naprave in za razne profesionalne gospodinjske aparate (avtomate za pripravo napitkov ipd.).

Pred uporabo strojev (pralni, pomivalni) ne pozabite prebrati in upoštevati navodil za nastavitev mehčalnika vode.

Kako očistimo vodni kamen z naravnimi sredstvi?

Alkoholni kis (nearomatiziran), ki ga sicer uporabljamo za vlaganje živil, dobro raztaplja vodni kamen.

Pripravimo si pršilko z mešanico vode in kisa v razmerju 0,5 l vode in 0,5 dcl kisa in poškropimo umivalnike in pipe. Nato jih obrišemo s krpo in odstranimo vodni kamen. Če se ga je nabralo več, uporabimo samo kis. Manjše obloge vodnega kamna na pipah lahko očistimo tudi s citronko ali limono.

Vodni kamen na mrežicah na pipah in prhah

Če je voda trša, se mrežice hitro zamašijo. Treba jih je odviti in čez noč namočiti v kisu. Naslednje jutro bodo kot nove, voda pa ne bo več škropila naokoli.

Vodni kamen v kotličkih

Tudi v straniščnih kotličkih vodni kamen, ki se sčasoma nabere, otežuje njihovo delovanje. Od časa do časa nalijte v kotliček kis in pustite delovati nekaj ur. Če imate doma malo komunalno čistilno napravo (MKČN), s kisom ne smete pretiravati, saj bo to poslabšalo njeno delovanje.

Vodni kamen v grelnikih vode

V grelnik vode zlijemo kis (do minimalne količine) in zavremo. Pustimo stati nekaj časa, nato pred ponovno uporabo še enkrat zavremo vodo in zlijemo. Grelnike lahko očistimo tudi tako, da v vodo stresemo citronko in zavremo.

 

Pogosta vprašanja

Zakaj so v pitni vodi usedline peska in vodnega kamna?

Pri pojavu peska v pitni vodi gre običajno za vodni kamen. Raztopljene snovi, ki so v vodi, se zaradi sprememb tlakov in drugih vplivov izločajo kot vodni kamen in se vežejo na stene cevovodov. Količina je odvisna od trdote vode in vrste materiala, iz katerega je izdelana vodovodna cev. Pri naglih nihanjih tlakov v ceveh se te obloge lahko odluščijo in nato potujejo po ceveh z vodo do uporabnikov. 

Zakaj iz pipe priteče bela voda?

Bela (mlečna) obarvanost vode je fizikalni pojav, ki je običajen v vodovodnih sistemih. Obarvanost ni posledica prisotnosti klora, temveč vsebnosti številnih mikroskopsko majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo, kadar je voda pod pritiskom. Ko voda teče iz pipe, se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. To lahko preverimo, če takšno vodo natočimo v kozarec. Že po nekaj sekundah opazimo, da se mehurčki zraka dvigujejo proti gladini, voda se po približno 10 sekundah popolnoma zbistri. Takšna voda je pitna in zdrava. 

Zakaj je včasih pitna voda rjava?

Pri večjih popravilih okvar na omrežju za oskrbo s pitno vodo ali nedovoljenih odvzemih vode iz hidrantov se lahko zgodi, da iz pipe priteče rjava voda. To je posledica usedlin (oblog) na ceveh, saj se usedline ob odpiranju ventilov premešajo in potujejo po ceveh. V večjih sistemih vodo očistimo z iztekanjem na iztočnih mestih. Če opazite, da je iz vaše pipe pritekla rjava voda, jo iztočite, dokler voda ni zopet bistra (običajno to traja le nekaj minut). V nasprotnem primeru nas pokličite na telefonsko številko 07 48 17 225.

Zakaj je potrebna dezinfekcija pitne vode?

Pomembno je vedeti, da se dezinfekcija izvaja izključno z namenom varovanja zdravja uporabnikov in da je pitna voda tudi v času izvajanja preventivne dezinfekcije primerna za pitje in druge namene. Ponekod se izvaja občasno, kjer je nujo potrebno pa stalno. 

Kaj lahko sami storimo za boljšo kakovost pitne vode v hišnem omrežju?

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovode, opremo in naprave, ki so vgrajeni med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode (pipe). Treba ga je redno in pravilno vzdrževati. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priporoča redno vzdrževanje s pomočjo naslednjih ukrepov: 

  • Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. 
  • Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. 
  • Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu, in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
  • Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje.
  • Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov. 

Kako ukrepati ...

Okvara na vodovodnem omrežju

Najprej preverite, ali je okvara na javnem ali internem omrežju.

  • če odkrijete okvaro na internem vodovodnem omrežju (za vodomerom v smeri toka vode), zaprite ventil v vodomernem jašku pred vodomerom ter naročite odpravo okvare pri vodovodnem inštalaterju.
  • če odkrijete okvaro na javnem omrežju (pred vodomerom), vas prosimo, da nas o tem obvestite na telefonsko številko 07 48 17 225 (v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro) ali na 051 686 301 (izven rednega delovnega časa).

Nepooblaščene osebe posegajo v javni vodovod (npr. nelegalen odvzem vode iz hidranta ipd.)

V tem primeru nemudoma obvestite:

  • na območju občine Krško Medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO) na telefonsko številko 07 49 81 380,
  • na območju občine Kostanjevica na Krki Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki na telefonsko številko 07 39 33 561. 

Suša in pomanjkanje pitne vode

V teh primerih s pitno vodo ravnamo preudarno, ne porabljamo je za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in podobno. Uporabljamo jo varčno, predvsem za pitje in pripravo hrane ter v higienske namene.

Povečana poraba pitne vode

Preverite, kje prihaja do puščanja (pipe, WC kotliček, ventili, pipa na vrtu ipd.). Ko ugotovite, kje je napaka, jo čimprej odpravite. V primeru, da je prišlo do večjega izliva vode, se oglasite na sedežu družbe Kostak, kjer bomo preverili vzrok in ustrezno ukrepali. 

Naravne nesreče

Ob poplavah, plazovih oziroma potresu se lahko zgodi, da bodo nastale motnje pri oskrbi s pitno vodo, zato je treba vodo pred uporabo prekuhati ali drugače razkužiti. Pripravite si zadostno zalogo vode v plastenkah ter spremljajte obvestila v javnih medijih, na naši spletni strani in https://www.facebook.com/kostak.si