Izpiranje vodovodnega omrežja v individualnih objektih oziroma gospodinjstvih

Zakaj, kje in kdaj je priporočeno izpiranje hišnega vodovodnega omrežja?

Pitna voda je živilo in pokvarljivo blago. Običajno živilo, ki ga dalj časa ne uporabljamo in stoji v shrambi ali hladilniku, po določenem času zavržemo. Tudi voda v hišnem omrežju ni v sterilnem okolju, zato njena uporaba, če se v njem zadržuje dalj časa, ni priporočljiva.

Po daljši odsotnosti (dopustu) je zato treba interno vodovodno napeljavo dobro sprati. Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje priporočajo, da odstranimo nastavke na pipah in vodo spiramo s turbulentnim tokom vsaj 15 minut. Turbulentni tok povzročamo z zaporednim bolj ali manj hitrim zapiranjem in odpiranjem pipe. Preverimo stanje mrežic, jih očistimo ali zamenjajmo. Seveda ne smemo pozabiti na morebitne naprave za pripravo vode, ki zaradi zastajanja vode zelo verjetno niso v ustreznem higienskem stanju, zato naročimo servis oz. zamenjamo filtre.

Če v prvih curkih priteče obarvana voda, naj nas ne skrbi, če bo obarvanost po spiranju izginila. Obarvanost vode je občasen pojav, ki se mu je težko povsem izogniti. Vzrok je v uporabi nekakovostnih materialov v interni vodovodni napeljavi, ki rjavijo. Po popravilih na javnem ali internem omrežju pa je obarvanost tudi posledica usedlin na vodovodni mreži.

V poletnem času je temperatura vode v hišnem vodovodnem omrežju za nekaj stopinj višja kot v hladnejšem obdobju leta. Tudi pred prvo jutranjo uporabo ali v delu dneva po daljši prekinitvi (vsako jutro) priporočamo, da vodo spiramo toliko časa, da se njena temperatura ustali.

Pustiti vodo teči je žal v nasprotju z varčevanjem z vodo. Lahko pa vodo od izpiranja uporabite za druge, neprehrambne namene. Skrb za zdravje je v takih primerih pomembnejša od varčevanja. Na količino vode, ki odteče v prazno, je možno vplivati že pred izgradnjo objektov s pravilnim projektiranjem, ki naj z načrtovanjem poti vode v interni vodovodni napeljavi prepreči predolgo zadrževanje vode v njem, z uporabo kakovostnih materialov ter s strokovno izvedbo, povsem izogniti pa se »nepotrebni« potrošnji vode ni možno. 

Izpiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

V času počitnic, praznikov in po daljših odsotnostih, je poraba pitne vode v javnih objektih zmanjšana ali prekinjena. Zato se pogosto zgodi, da so tam odvzeti vzorci pitne vode neskladni. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zato pripravil navodila, kako je potrebno ravnati v takih primerih:

  • Pred začetkom novega šolskega leta ali po vsaki daljši odsotnosti in neuporabi pitne vode je potrebno poskrbeti za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja. Priporočljivo ga je izpirati 15 minut, v sunkih s turbulentnim tokom. Lastniki javnega objekta naj o izpiranju vodijo evidenco (več na spodnji povezavi Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje).
  • V primeru posegov na internem omrežju je priporočljiva izvedba dezinfekcije (več na spodnji povezavi Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja).
  • Voda naj na pipah, vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti oz. toliko časa, da se temperatura vode ustali. Curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika (več na spodnji povezavi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja).

Podrobnejša navodila sledijo na spodnjih povezavah: