• Kako je s plačilom stroškov pogreba?

Račun lahko poravnate na blagajni na sedežu družbe, in sicer brez dodatnih stroškov provizije. Prav tako se lahko dogovorite o možnosti plačila na obroke brez obresti.

  • Pogrebnina in posmrtnina

Pravico do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravico do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) lahko upravičenci uveljavljajo v roku enega leta po smrti svojca na Centru za socialno delo.

Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba

Več informacij pa najdete na spletni povezavi