Izguba bližnjega prinaša izjemno bolečino, praznino in veliko spremembo v našem življenju. Ti trenutki so najtežji in napolnjeni z žalostjo. Mnogokrat so besede tiste, v katerih najdemo uteho ter tolažbo. Naše poslanstvo je, da vam pomagamo v teh najtežjih trenutkih in uredimo vse potrebne formalnosti glede pogrebne slovesnosti in po svojih najboljših močeh pripravimo najlepše slovo od pokojnika na njegovi zadnji poti.

Ureditev pogrebne svečanosti

Po prejemu obvestila o smrti z naročnikom uskladimo termin sprejema, ki se opravi v pisarni Pogrebne in pokopališke dejavnosti na Leskovški cesti 2a v Krškem.

S seboj morate prinesti dokumente, ki so potrebni za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve:

 • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list)
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu v primeru smrti na domu
 • fotografijo pokojnika
 • za prevoz v tujino je obvezen potni list, mi pa poskrbimo za posmrtni potni list in mednarodni mrliški list
 • ter osebni dokument naročnika.

Pri naročilu se dogovorimo o :

 • kraju, datumu in uri pogrebne svečanosti
 • vrsti pogrebne svečanosti (klasični, žarni pokop ali raztros
 • grobnem prostoru ter sklenitvi pogodbe za najem grobnega prostora
 • izbiri pogrebnega materiala (krste ali žare)
 • naročilu cvetja
 • objavi osmrtnic (na naši spletni strani, oglasnih deskah)
 • ureditvi mrliške vežice
 • ter o prvi ureditvi grobnega prostora po pokopu.

Pogreb

Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe pogrebne svečanosti:

 • v ožjem družinskem krogu (tihi pokop)
 • anonimni pokop
 • javna pogrebna svečanost kot civilni ali kot verski obred.

Pokop posmrtnih ostankov pokojnega se lahko opravi kot:

 • pokop pokojnega v grob v krsti ali žari
 • raztros upepeljenih ostankov pokojnega na raztrosnem prostoru na pokopališču Krško.

V primeru, da bo navzoč predstavnik verske skupnosti, se morajo svojci uskladiti z duhovnikom v župniji, v kateri bo pokopan. Naročnik mora urediti sodelovanje različnih društev na pogrebni slovesnosti (pevci, godba, gasilci, ...). Vsakemu pa lahko posredujemo dodatne informacije o izvajalcih.