Izguba bližnjega prinaša izjemno bolečino, praznino in veliko spremembo v našem življenju. Ti trenutki so najtežji in napolnjeni z žalostjo. Mnogokrat so besede tiste, v katerih najdemo uteho ter tolažbo. Naše poslanstvo je, da vam pomagamo v teh najtežjih trenutkih in uredimo vse potrebne formalnosti glede pogrebne slovesnosti. 

Ureditev pogrebne svečanosti

Po prejemu obvestila o smrti z naročnikom uskladimo termin sprejema, ki se opravi v pisarni Pogrebne in pokopališke dejavnosti na Leskovški cesti 2a v Krškem.

S seboj morate prinesti dokumente, ki so potrebni za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve:

 • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list)
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu v primeru smrti na domu
 • fotografijo pokojnika
 • za prevoz v tujino je obvezen potni list, mi pa poskrbimo za posmrtni potni list in mednarodni mrliški list
 • ter osebni dokument naročnika.

Pri naročilu se dogovorimo o :

 • kraju, datumu in uri pogrebne svečanosti
 • vrsti pogrebne svečanosti (klasični, žarni pokop ali raztros
 • grobnem prostoru ter sklenitvi pogodbe za najem grobnega prostora
 • izbiri pogrebnega materiala (krste ali žare)
 • naročilu cvetja
 • objavi osmrtnic (na naši spletni strani, oglasnih deskah)
 • ureditvi mrliške vežice
 • ter o prvi ureditvi grobnega prostora po pokopu.

Pogreb

Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe pogrebne svečanosti:

 • v ožjem družinskem krogu (tihi pokop)
 • anonimni pokop
 • javna pogrebna svečanost kot civilni ali kot verski obred.

Pokop posmrtnih ostankov pokojnega se lahko opravi kot:

 • pokop pokojnega v grob v krsti ali žari
 • raztros upepeljenih ostankov pokojnega na raztrosnem prostoru na pokopališču Krško.

V primeru, da bo navzoč predstavnik verske skupnosti, se morajo svojci uskladiti z duhovnikom v župniji, v kateri bo pokopan. Naročnik mora urediti sodelovanje različnih društev na pogrebni slovesnosti (pevci, godba, gasilci, ...). Vsakemu pa lahko posredujemo dodatne informacije o izvajalcih.