• V primeru smrti na domu je potrebno obvestiti urgentno službo zdravstvenega doma na 07 48 80 200 zaradi pregleda pokojnika, dežurni zdravnik nato izda poročilo o vzroku smrti in prijavo smrti. Priporočljivo je, da svojci pred prihodom zdravnika pripravijo pokojnikov osebni dokument in zdravstveno izkaznico.
  • Po izdaji zdravniške dokumentacije o smrti pokličite na 041 615 341, da se dogovorimo o prevzemu pokojnika.
  • V primeru smrti v bolnišnici, domu starejših občanov ali drugih javnih zavodih se na našo pogrebno službo obrnete po prejemu obvestila s strani navedenih ustanov.