Po naročilu izvajamo naslednje storitve: 

 • dela na rekonstrukcijah in obnovah cevovodov
 • izvedba vodovodnih priključkov ter priključkov na javno kanalizacijo in vgradnje MKČN
 • obnova oziroma popravilo instalacij in sanitarne opreme
 • izvedba vodovodnih instalacij pri novogradnjah
 • ostala dela po naročilu strank (npr. vgradnja toplotne črpalke)
 • čiščenje hišnih kanalizacijskih priključkov in praznjenje greznic
 • odmašitve internega kanalizacijskega omrežja v objektih
 • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
 • deratizacija
 • vzdrževalna dela v Nuklearni elektrarni Krško
 • izvajanje tehničnih nalog na plinskem omrežju
 • geodetske storitve